تاثیر غلظت و منبع کربوهیدرات بر تولید آنتوسیانین درون شیشه ای از سیب ماکامیک x

تاثیر غلظت و منبع کربوهیدرات بر تولید آنتوسیانین درون شیشه ای از سیب ماکامیکحل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر
دستگاههای انوسوف

واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
واکنش -n-4 پروپیل تری آزولین دی اون با بعضی از دی اونها و هالوژناسیون برخی از محصولات حاصله
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر غلظت و منبع کربوهیدرات بر تولید آنتوسیانین درون شیشه ای از سیب ماکامیک


کشت سلول‌های گیاهی درون شیشه‌ای یک روش ایده‌آل برای تولید مقادیر زیاد چندین متابولیت ثانویه‌ی مهم به صورت تجارتی است. سیب ماکامیک یکی از سیب‌های وحشی بومی آسیای مرکزی و سیبری می‌باشد که توانایی تولید آنتوسیانین را در بیشتر بافت‌های خود داراست و این ترکیبات مانند فلاونوئیدها و پلی‌فنول‌ها دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی هستند. آنتوسیانین‌ها باعث کاهش سطوح تری‌گلیسیرید و اسیدهای چرب آزاد شده و بازدارنده‌ی تومور‌های سرطانی می‌باشند و برای سلامتی انسان مفید هستند. تولید آنتوسیانین به دلیل تغییرات فصلی و تجزیه رنگدانه‌ها محدود شده است. این موارد باعث شده است که تحقیقاتی در زمینه بهینه سازی فرایند‌های استخراج و تولید آنتوسیانین انجام گردد. در این پژوهش به منظور تعیین بهترین منبع کربوهیدرات و بهینه کردن غلظت‌های مختلف ساکارز، گلوکز، فروکتوز، مالتوز، مانیتول، جهت تولید درون‌شیشه‌ای آنتوسیانین از سیب ماکامیک، ابتدا از ریز نمونه‌های برگ گیاهچه‌های درون شیشه‌ای جهت تولید کالوس استفاده گردید و پس از بدست آوردن کالوس به مقدار مورد نیاز، تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و چهار نمونه در هر تکرار اعمال گردید. نتایج نشان داد که از میان غلظت‌های مختلف مانیتول جهت تولید آنتوسیانین، غلظت 3 درصد آن به همراه ساکارز 3 درصد بیشترین تاثیر را داشت. با افزایش غلظت مانیتول بیشتر از 3 درصد، بر اساس منحنی رگرسیون میزان تولید آنتوسیانین روند کاهشی داشت. با افزایش غلظت مانیتول، میزان شاخص رشد کالوس و وزن تر کالوس کاهش و وزن خشک کالوس افزایش یافت. هم‌چنین بین تیمار‌های ساکارز بیشترین میزان تولید آنتوسیانین و کمترین میزان شاخص رشد در غلظت 6 درصد مشاهده گردید. تیمارهای گلوکز، فروکتوز و مالتوز تاثیر ضعیف‌تری بر تولید آنتوسیانین داشتند. در نهایت، از میان غلظت‌ها و منابع کربوهیدرات مورد استفاده در این پژوهش بیشترین میزان تولید آنتوسیانین در مانیتول 2، 3 و 4 درصد+ ساکارز3 درصد و ساکارز 6 درصد مشاهده گردید. در کل، بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، برای تولید آنتوسیانین درون‌شیشه‌ای از کشت کالوس درون شیشه‌ای سیب ماکامیک استفاده توام از مانیتول و ساکارز مفید به نظر می رسد.
نمایه ها:
سیب ماکامیک |
درون شیشه ای |
آنتوسیانین |
کالوس | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت

سایر مطالب

سایر مطالب

*