مقایسه روش های تولید کلاژن و ژلاتین از آبزیان x

مقایسه روش های تولید کلاژن و ژلاتین از آبزیاناتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار

سنتز و شناسایی مشتقات جدید 2- پیرازولین و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آنها
سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه روش های تولید کلاژن و ژلاتین از آبزیان


کلاژن یکی از اجزاء اصلی بافت پیوندی در مهره‌داران و بی‌مهرگان است و بیشتر در پوست، استخوان و بافت‌های پیوندی یافت می‌شود. از طرف دیگر ژلاتین گروهی از بخش‌های پروتئینی است که در طبیعت وجود ندارد. ژلاتین یک پروتئین دناتوره شده است که از هیدرولیز حرارتی کلاژن بدست می‌آید و دارای خاصیت رئولوژیکی تبدیل ژل به سول در اثر فرآیند حرارتی بازگشت‌ پذیر می‌باشد. ژلاتین یکی از مهمترین بیوپلیمرها است که کاربرد گسترد‌ه‌ای در زمینه‌های غذایی، دارویی، آرایشی، عکاسی و صنعتی دارد. ژلاتین تجاری از پوست و استخوان خوک و گاو تهیه می‌شود .مطالعات زیادی در مورد ژلاتین پستانداران انجام شده است اما ریسک آلودگی به جنون گاوی در ژلاتین پستانداران، همچنین تقاضای زیاد برای غذاهای حلال، نیاز به تهیه ژلاتین ماهی در کاربردهای غذایی را افزایش داده است. هدف از این تحقیق مقایسه رو‌ش های تولید کلاژن و ژلاتین از آبزیان است. تبدیل کلاژن به ژلاتین قابل حل می‌تواند بوسیل? گرم کردن کلاژن در اسید یا باز انجام شود (روش اسیدی و قلیایی). طبق تحقیقات به عمل آمده روش اسیدی برای کمتر کردن پیوند کووالانسی کلاژن در پوست ماهی مناسب‌ترین روش می‌باشد، در حالیکه روش بازی برای کلاژن‌های با کمپلکس بیشتر که در پوست‌هایی نظیر پوست گاو یافت می‌شود، مناسب می‌باشد.
نمایه ها:
آبزیان |
هیدرولیز حرارتی |
پروتیین | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/

سایر مطالب

سایر مطالب

*