شیمی و کامپیوتر/ x

شیمی و کامپیوتر/سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو

سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

شیمی و کامپیوتر/


امروزه استفاده از کامپیوتر در علوم و فنون گوناگون با سرعت زیادی در حال گسترش است و شیمی نیز از این روش جدید پژوهش بی‌ثمر نمانده است . این مقاله نگاهی دارد به کاربردهای کامپیوتر در شیمی و در آن برنامه‌هایی که دانشجویان به طور معمول با آن سروکار دارند معرفی شده است . دانشجویان به راحتی می‌توانند این برنامه‌ها را تنظیم کنند و بدین وسیله تواناییهای خود را در امر تحصیل و پژوهش افزایش دهند.
نمایه ها:
کامپیوتر |
کاربرد کامپیوتر |
برنامه های کامپیوتری |
گرافیک کامپیوتری |
شبیه سازی |
بانکهای اطلاعاتی |
شیمی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مراحل تکوینی دانه‌های گرده، خواص آلرژی‌زایی و ضدآلرژی گرده‌های برخی گونه‌هایی از تیره اسفناجیان (Cheno Podiaceae)
شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده/
اثرات فیزیولوژیکی قطع پایه‌های چشم(غدد سینوسی) و تغییرات بیوشیمیایی ناشی از آن در همولنف خرچنگ پهن POTAMON PERSICUM
گیاهان ساوان و استپ
مقایسه کارآیی روشهای شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی ‏‎EMD‎‏ و غیر تعادلی مستقیم ‏‎DNEMD‎‏ در محاسبه عامل نفوذ حرارتی ‏‎aT)‎‏)
محاسبه ضریب دوم ویریال مولکولهای غیر کروی و مخلوط دوتایی آنها

متامرفیسم و ماگمائیسم در منطقه ملایر - همدان - تویسرکان
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ خوی
هیدروکلیماتولوژی حوضه آبخیز شهرستانک
بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی جنوب بیرجند (منطقه سهل‌آباد)
تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهک رباط واقع در جنوب غربی شهر بابک (محدوده جنوبی)
اقلیم و معماری .مطالعه موردی شهر رشت
*