سمیت شوینده‌ها/ x

سمیت شوینده‌ها/سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی
هندسه فازی و تصاویر دیجیتال

ساختار یادگیری شبکه عصبی فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی خودتطبیقی
نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
حمایت از ما | مشهدهاست
`

سمیت شوینده‌ها/


برای به دست آوردن سفیدیی به سفیدی برف چه بهایی باید پرداخت ؟ آیا میلیونها تن مواد شوینده که در جهان به فروش می‌رسند خطری برای محیط زیست ما به شمار نمی‌آیند؟ مواد تشکیل‌دهنده پودرها و مایعهای شوینده‌ای که سمیت دارند چیست ؟ این پرسشها بحثهای مهمی را در ارتباط با فسفاتها و مواد جایگزین آنها یا مواد فعال در سطح رایج مطرح می‌سازند. گرچه با توجه به تجربیات آزمایشگاهی ثابت شده است که شوینده‌های مایع سمیتر از پودرها هستند ، برعکس تجزیه پودرها کندتر صورت می‌گیرد. در تمامی موارد ، بهتر است در مقررات تجدیدنظر شود و کل ماده ، نه تنها برخی از اجزای آن ، آزمایش شود. در این زمینه بحثهای زیادی مطرح می‌شود و در ارتباط با آن گفتنیها بسیار خواهد بود.
نمایه ها:
شوینده ها |
محیط زیست |
سمیت شوینده ها |
پودر رختشویی |
فسفات |
نیتریلوتری استات |
زیولیتها |
نونیل فنولها |
صنایع صابون سازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثرات فیزیولوژیکی قطع پایه‌های چشم(غدد سینوسی) و تغییرات بیوشیمیایی ناشی از آن در همولنف خرچنگ پهن POTAMON PERSICUM
گیاهان ساوان و استپ
مقایسه کارآیی روشهای شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی ‏‎EMD‎‏ و غیر تعادلی مستقیم ‏‎DNEMD‎‏ در محاسبه عامل نفوذ حرارتی ‏‎aT)‎‏)
محاسبه ضریب دوم ویریال مولکولهای غیر کروی و مخلوط دوتایی آنها
سنتز برخی بنزویین‌های نامتقارون و مطالعه ساخار کمپلکس‌های میانگیر آنها با بتا -سیکلودکسترین
محاسبه فرکانس NQR و توزیع دانسیته الکترونی و پارامترهای غیرتقارنی هسته‌های ید و ازت در تعدادی از ترکیبات آلی و معدنی با استفاده از روش نیمه‌

متامرفیسم و ماگمائیسم در منطقه ملایر - همدان - تویسرکان
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ خوی
هیدروکلیماتولوژی حوضه آبخیز شهرستانک
بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی جنوب بیرجند (منطقه سهل‌آباد)
تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهک رباط واقع در جنوب غربی شهر بابک (محدوده جنوبی)
اقلیم و معماری .مطالعه موردی شهر رشت
*