رنگ گلها/ x

رنگ گلها/روش نیمه تحلیلی آنالیز هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری
مسایل نقطه زینی و روش های حل آنها
پلی مورفیسم ژن GSTT1 و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی و انتقال جنین
ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی

سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

رنگ گلها/


در نخستین برخورد با گیاهان ، آنچه توجه ما را جلب می‌کند و آن را زیبا جلوه می‌دهد رنگهای آنهاست . پژوهشهایی که از قرنها پیش تاکنون ، با استفاده از فنون انتخاب و دورگ‌گیری انجام گرفته و در نتیجه واریته‌های تازه‌ای از انواع بگونیا ، گل اطلسی ، لاله و گل سرخ پدید آمده‌اند ، گواه این امر است . کمتر این اندیشه به ذهن راه می‌یابد که رنگهای گیاهان در حقیقت ناشی از مواد شیمیایی یعنی رنگدانه‌هایی است که خواص و واکنش آنها در برابر نور بستگی فشرده‌ای با گونه و محیطی دارد که گیاه در آن شکوفا می‌شود. مطالعه رنگدانه‌های گیاهان و رنگهایی که از آنها پدید می‌آید. در پایان دهه 1980 ، تدریجا" منجر به "دستکاری" ژنهایی شد که عامل تعیین کننده تولید آنها به شمار می‌روند. از آن زمان ، در گلکاری و در بخش تولید فراورده‌های غذایی - کشاورزی کارهای تازه‌ای آغاز شد که اهمیت اقتصادی آنها هرساله روبه افزایش است .
نمایه ها:
گیاهان |
رنگدانه های گیاهی |
زیست شناسی مولکولی |
گلکاری |
آنتوسیانها |
تکنولوژی زیستی |
ژن |
سنتز آنتوسیانها |
انتقال ژن |
رنگ گلها | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اکسیداسیون 1،4-دی هیدروپیریدین ها از طریق تولید همزمان با مصرف +NO تحت شرایط هتروژن و ملایم
بررسی بیوسیستماتیکی جنس کهور ‏‎Prosopis‎‏ در ایران
آنزیمها در سنتز نامتقارن/
ریاضیات چیست/
غواص طوطی
مسئله‌ای ریاضی از کشکول شیخ بهایی/

پتروگرفی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه بنگستان و انطباق آن با میادین مجاور در ناحیه فروافتادگی دزفول
متامرفیسم و ماگمائیسم در منطقه ملایر - همدان - تویسرکان
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ خوی
هیدروکلیماتولوژی حوضه آبخیز شهرستانک
بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی جنوب بیرجند (منطقه سهل‌آباد)
تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهک رباط واقع در جنوب غربی شهر بابک (محدوده جنوبی)
*