صرفه‌جویی در مصرف آب/ x

صرفه‌جویی در مصرف آب/n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی

معرفی محک های الگوریتم F5
ساختار یادگیری شبکه عصبی فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی خودتطبیقی
نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
حمایت از ما | مشهدهاست
`

صرفه‌جویی در مصرف آب/


آب ، مایه حیات بشر است . حفظ ، نگهداری ، استفاده بهینه و جلوگیری از به هدررفتن این موهبت الهی رسالت اصلی جوامع بشری به شمار می‌رود که از این رهگذر ، بقا ، آسایش و رفاه جوامع امروزی و نسلهای آینده تضمین شده و منافع اقتصادی فراوانی حاصل می‌شود. بدین سبب روشها و تدابیر صرفه‌جویی در مصرف آب دراین نوشتار مورد بررسی قرار گرفته و مثالهایی نیز از میزان مصرف سرانه آب ارائه می‌گردد.
نمایه ها:
آب |
صرفه جویی آب |
تهران |
مصرف سرانه |
مصرف آب | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مراحل تکوینی دانه‌های گرده، خواص آلرژی‌زایی و ضدآلرژی گرده‌های برخی گونه‌هایی از تیره اسفناجیان (Cheno Podiaceae)
شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده/
اثرات فیزیولوژیکی قطع پایه‌های چشم(غدد سینوسی) و تغییرات بیوشیمیایی ناشی از آن در همولنف خرچنگ پهن POTAMON PERSICUM
گیاهان ساوان و استپ
مقایسه کارآیی روشهای شبیه سازی دینامیک مولکولی تعادلی ‏‎EMD‎‏ و غیر تعادلی مستقیم ‏‎DNEMD‎‏ در محاسبه عامل نفوذ حرارتی ‏‎aT)‎‏)
محاسبه ضریب دوم ویریال مولکولهای غیر کروی و مخلوط دوتایی آنها

پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
میکرواستراتیگرافی زمین‌های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
پترولوژی سنگهای ماگماتی و دگرگونی شمال شرق فریمان
بررسی محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی نهشته‌های کربناته سازند سروک در تاقدیس‌های گیسکان و موند (استان بوشهر)
*