بررسی خاصیت نیم‌فلزی ترکیبات(MS (M=Li, Na & K در ساختار بلند- روی تحت فشار x

بررسی خاصیت نیم‌فلزی ترکیبات(MS (M=Li, Na & K در ساختار بلند- روی تحت فشارتحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس
پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر

بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی خاصیت نیم‌فلزی ترکیبات(MS (M=Li, Na & K در ساختار بلند- روی تحت فشار


در ترکیبات نیم‌فلز یکی از دو کانال اسپینی نیم‌رسانا یا عایق و دیگری فلز است. بنابراین این ترکیبات دارای قطبش اسپینی100% در سطح فرمی هستند، لذا این ترکیبات یک جریان کاملاً اسپین-قطبیده ایجاد می‌کنند و به همین دلیل در صنعت اسپینترونیک مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. نیم‌فلزهای فرومغناطیسی می‌توانند به روش رونشستی هم محور باریکه مولکولی بر روی نیم‌رساناها رشد داده شوند. در این روش موضوع اصلی داشتن سطوحی است که آرایش و جهت‌گیری اتم‌ها در آن‌ها به خوبی کنترل شوند و به دست آوردن کیفیت بلوری بالا اهمیت ویژه‌ای دارد. ساختار بلوری نیم‌فلزهای با ساختار بلند‌ـ‌روی با ساختار نیم‌رساناهای گروه III-V متناسب است و باعث شده که ترکیب آن‌ها با نیم‌رسانا یک انتخاب خوب برای وجه مشترک‌هایی باشد که به صورت اتمی کنترل می‌شوند. این ساختارها در حال حاضر برای ارزیابی قطبش اسپینی و تولید قطعات اسپینترونیکی از اهمیت خاصی برخوردارهستند. به منظور بررسی وجه‌مشترک نیم‌رسانا و نیم‌فلز ابتدا باید مشخص گردد که آیا این ترکیبات تحت تنش ناشی از رشد بر روی نیم‌رساناها خاصیت نیم‌فلزیشان را حفظ می‌کنند یا خیر. در این پایان نامه به بررسی خاصیت نیم‌فلزی ترکیبات MS(M=Li,Na&K) در ساختار مکعبی بلند‌ـ‌روی تحت فشار می‌پردازیم.
نمایه ها:
نظریه تابعی چگالی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی
مطالعات طیف سنجی برهمکنش کمپلکس جدید تری کلرو فنانتریدین طلای(???) با DNA طحال گوساله
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی الوند با تاکید بر هوازدگی و خستگی

روش نیمه تحلیلی آنالیز هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری
مسایل نقطه زینی و روش های حل آنها
پلی مورفیسم ژن GSTT1 و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی و انتقال جنین
ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی

سایر مطالب

*