شبیه سازی عددی اثر برهم کنش های بین ذره ای در عمل درگیرشدن برروی خروج مواد از کانال های باریک x

شبیه سازی عددی اثر برهم کنش های بین ذره ای در عمل درگیرشدن برروی خروج مواد از کانال های باریکتهیه هیدروژل حساس به pH بر مبنای نشاسته وگرافن اصلاح شده
بررسی اگسیلنز پراشی یک بعدی
بررسی ژنتیک مولکولی خواص درمانی رزمارینیک اسید در کاهش آسیب‌های عصبی متامفتامین در ماهی زبرا
روشی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی توسط توابع پایه ای شعاعی با کاربرد آن در معادله انتقال حرارت
سنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده ازمشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید،تیو کربوهیدرازید،تیو سمی کاربازیدوفناسیل برومید
الگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته

بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
مقایسه نتایج حاصل از تغذیه خوراکی زود هنگام در بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد
حمایت از ما | مشهدهاست
`

شبیه سازی عددی اثر برهم کنش های بین ذره ای در عمل درگیرشدن برروی خروج مواد از کانال های باریک


کاربرد فراوان مواد دانه‌ای در صنایع مختلف مانند صنایع داروسازی، صنایع معدن و بسیاری تولیدات اساسی در بخش‌های شیمیایی، داروسازی و صنایع غذایی سبب شده است که بررسی خواص این مواد از بسیاری جنبه‌ها، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی اهمیت زیادی داشته باشد. بنابراین شناخت هرچه بیشتر رفتار مواد دانه‌ای می‌تواند به بهبود شرایط استفاده از آن‌ها در موارد متعددی از جمله انبارکردن دانه‌های خوراکی و موارد مورد نظر در صنایع دارویی و غیره کمک کند. یکی از پدیده‌های جالب در این محیط‌ها، اشباع فشار در یک عمق مشخص در ستونی از مواد دانه‌ای (سیلوها) است که به اثر یانسن معروف است. مواد دانه‌ای به هنگام تخلیه و ریزش از یک روزنه، گاهی قوس‌هایی تشکیل می‌دهند که به موجب آن، سرعت حرکت دانه‌ها کند شده و یا متوقف می‌شوند. به این کندشدن حرکت یا توقف ریزش دانه‌ای، پدیده قفل شدگی گویند. تاکنون آزمایش‌های واقعی و شبیه سازی‌های متفاوتی به بررسی ریزش مواد دانه‌ای از یک روزنه یا قیف پرداخته‌اند. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که سرعت ریزش به ارتفاع لایه‌ی دانه‌ای بستگی ندارد ولی زمانیکه فشار اشباع می‌شود که ناشی از اثر یانسن می-باشد، سرعت ریزش ثابت باقی می‌ماند. در این پژوهش ما با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی که توسط نرم‌ افزار LAMMPS اجرا می‌شود، ابتدا اشباع فشار در سیلوهای باریک را بررسی کرده و سپس به بررسی پدیده قفل شدگی در طی ریزش مواد دانه‌ای از یک روزنه در سه بعد می‌پردازیم. در این بررسی‌ها نشان خواهیم داد که سرعت ریزش مواد دانه‌ای علاوه بر اینکه به ارتفاع لایه‌ی دانه‌ای بستگی ندارد، مستقل از فشار و اشباع آن و در نتیجه مستقل از اثر یانسن می‌باشد. همچنین مشاهده خواهیم کرد هرچه اندازه‌ی سیلو نسبت به اندازه‌ی روزنه بزرگتر باشد، سرعت ریزش مواد کمتر و تعداد دانه‌های گیر کرده در سیلو بیشتر خواهد بود و پدیده قفل شدگی با احتمال بیشتری اتفاق می‌افتد.
نمایه ها:
پدیده قفل شدگی |
اثر یانسن |
مواد دانه ای | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی
مطالعات طیف سنجی برهمکنش کمپلکس جدید تری کلرو فنانتریدین طلای(???) با DNA طحال گوساله
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی الوند با تاکید بر هوازدگی و خستگی
اثرات عصاره آبی گیاه کرفس کوهی بر اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ
فرضیه کمینه طول در نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی

n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی

سایر مطالب

*