اندازه گیری همزمان کدئین و استامینوفن در نمونه های بیولوژیک و دارویی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مشتقی از هیدروکینون در حضو x

اندازه گیری همزمان کدئین و استامینوفن در نمونه های بیولوژیک و دارویی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مشتقی از هیدروکینون در حضوتهیه هیدروژل حساس به pH بر مبنای نشاسته وگرافن اصلاح شده
بررسی اگسیلنز پراشی یک بعدی
بررسی ژنتیک مولکولی خواص درمانی رزمارینیک اسید در کاهش آسیب‌های عصبی متامفتامین در ماهی زبرا
روشی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی توسط توابع پایه ای شعاعی با کاربرد آن در معادله انتقال حرارت
سنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده ازمشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید،تیو کربوهیدرازید،تیو سمی کاربازیدوفناسیل برومید
الگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته

بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اندازه گیری همزمان کدئین و استامینوفن در نمونه های بیولوژیک و دارویی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مشتقی از هیدروکینون در حضو


در این تحقیق، روشی ساده وگزینش پذیربرای اندازه‌گیری کمی کدئین با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی ارائه شده است. در این روش از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با یکی از مشتقات هیدروکینون و در حضور نانولوله‌های کربنی چند دیواره با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی جهت اندازه‌گیری کدئین استفاده شد. نمودارهای مربوط به تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، کرونوآمپرومتری، ولتامتری پالس تفاضلی رسم شد. مقدار ضریب انتقال بار ? و ضریب انتشار D، برای کدئین به ترتیب 46/0 و Cm2 s-15ـ10× 3504/1 بدست آمد. محدوده خطی برای کدئین به روش ولتامتری پالس تفاضلی µmol L-1 0/51-0/2 و µmol L-10/845-0/51حد تشخیص µmol L-152/0 بدست آمد. این و استامینوفن مکان اندازه گیری همزمان کدئین و استامینوفن بررسی شد و محدوده اندازه گیری همزمان این دو گونه به ترتیب µmol L-1 8/125-6/5 و µmol L-1 4/168-1/3 گزارش شد.روش پیشنهادی برای تعیین مقدار کمی کدئین در نمونه‌های بیولوژیک ودارویی بکار گرفته شد و نتایج رضایت بخشی را به همراه داشت.
نمایه ها:
ولتامتری پالس تفاضلی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی
مطالعات طیف سنجی برهمکنش کمپلکس جدید تری کلرو فنانتریدین طلای(???) با DNA طحال گوساله

نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب
سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
*