روشهای بررسی ضایعات متاستاتیک به غددلنفاوی لگن - رتروپریتون کلیه‌ها و غدد فوق‌کلیوی x

روشهای بررسی ضایعات متاستاتیک به غددلنفاوی لگن - رتروپریتون کلیه‌ها و غدد فوق‌کلیویمقایسه نتایج عمل جراحی بیماران مبتلا هیروشبرونگ با روشهای ترانس آنال و آبدومینال در بیماران مراجعه کرده به بیمارستان امام خمینی از سال 1369 ل
تعیین علائم بالینی در عفونتهای هافنیایی در بیمارستان امام و امیراعلم 5 سال (1377-1373)
فارماکولوژی داروهای چشمی
بررسی میزان رضایت بیماران از کادر پزشکی بیمارستانهای دانشگاهی کرمان درمان، شهید باهنر و شفا شهرستان کرمان در خرداد ماه 1376
بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانپزشکی در بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال 1383
بررسی جامع بیماران مبتلا به نئوپلاسمهای بدخیم غدد بزاقی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

بررسی کارآیی مستقیم مراقبتهای بهداشتی اولیه (سطح 1 و 2) در بیماریابی و تشخیص مبتلایان به اختلال OCD روستای شاپورآباد (1) سال 78
کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی (H. B. M) در آموزش بهداشت دهان و دندان و ارائه مدل مناسب
روش جدید کشتارگاو
نقش مددکاری اجتماعی در دادسرا و انجمن حمایت زندانیان تهران
تعیین سطح حساسیت پشه خاکی منطقه اصفهان
بررسی لایه بندی حرارتی و تاثیر آن بر کیفیت آب و وقوع پدیده اوتریفیکاسیون در مخزن سد حنا 1383
حمایت از ما | مشهدهاست
`

روشهای بررسی ضایعات متاستاتیک به غددلنفاوی لگن - رتروپریتون کلیه‌ها و غدد فوق‌کلیوی


چکیده ندارد.
نمایه ها:
کلیه |
لگن |
غددلنفاوی لگن |
غددفوق کلیوی |
متاستاز | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

پاتوفیزیولژی نارسائی قلبی
بررسی فرمهای بالینی سل کودکان
"اسپاسم دو سلام " (تشنجات میوکلونیک زودرس در شیرخواران و اطفال و شرح دو مورد از آن)
سکستراسیون ریوی
عمل جراحی کوفمن 2 مدیفیه در درمان بی‌اختیاری ادراری پس از پروستاتکتومی
سوختگی و اختلال آب و الکترولیت

بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
*