تعیین توزیع فراوانی انواع ضایعات پستان در بیوپسی های انجام شده در بیمارستانهای آموزشی یزد

بررسی شیوع هیرسوتیسم در دختران پیش دانشگاهی شهر یزد
بررسی دیدگاه دانشجویان رشته‌های روزانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی پیرامون عوامل موثر بر ازدواج
بررسی میزان آگاهی مادران کودکان زیر 4 سال از تغذیه کمکی در منطقه رضوانشهر
مشخصات موارد AMI در سطح شهرستان یزد در طی سالهای 1377-78 که در بخش مراقبتهای قلبی به ثبت رسیده است
تعیین رابطه یافته‌های آزمایشگاهی با تشنج در کودکان 2 ماهه تا 6 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌اصغر زاهدان طی سالهای 1376 و 1377
بررسی مقادیر نرمال اسپیرومتری (VC,FVC,FEV1) در بالغین شهر یزد
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین توزیع فراوانی انواع ضایعات پستان در بیوپسی های انجام شده در بیمارستانهای آموزشی یزد
کانسر پستان بیماری ناتوان نماينده زنان بوده که نه تنها قوای بدنی اونها را از بین برده بلکه از نظر روانی اثرات بسیار سوء بر روی زندگی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی اونان می گذارد و اولین سرطان شایع در بین زنان می باشد.


بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی و اسکلتی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) در سال 1377-78
افتراق بین توده ای خوش خیم و بدخیم پستان و تشخیص به موقع این بیماری می تواند وضعیت بهتر، طول عمر بیشتری را برای زنان تامین کند.


بررسی توزیع فراوانی ریسک فاکتورهای شناخته شده موثر بر لکنت در بین مبتلایان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی - توانبخشی آفرینش یزد
این امر جز با بالا بردن آگاهی زنان در مورد علائم بیماری و به کار گرفتن روش خود معاینه کردن و همچنین احساس مسئولیت پزشک در معاینه کامل پستان در زنانی که به وی مراجعه می نمايند انجام پذیر نخواهد بود.


بررسی علل تجویز شیرخشک به مادران تحت پوشش منطقه بهداشتی درمانی آزادشهر و بررسی وضعیت رشد شیرخوار آنها در سالهای 77-78
این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع توده پستانی در جمعیت مورد مطالعه ما زیر 40 سال بوده که کمترین % بدخیمی را داشتند در حالیکه % شیوع بدخیمی در مراجعین در سن 50 سال و بالاتر نزدیک به نصف این بیماران می باشد.


بررسی علل مصرف فرآورده خونی FFP برای بیماران بستری در مرکز پزشکی الزهرا (س ) در پاییز 78
در این مطالعه حدود یک سوم جمعیت زنان مورد مطالعه سرطان پستان داشتند.


مقایسه عملکرد آموزشی نیمسال اول و دوم دانشجویان رشته پزشکی در مقطع علوم پایه در ورودی‌های سالهای 77-74
شایعترین توده خوشخیم پستان در مطالعه انجام شده تغییرات فیبروکیستیک ‏‎‎‏(4/27 %) و سپس اون فیبروآدنوم (2/19 %) هست.


تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه رت ‏‎(Rat)‎‏ به دنبال مسمومیت مزمن با سرب
در مردان که 1/11 % جمعیت مورد مطالعه ما را تشکیل می دادند 3 نفر توده پستانی بدخیم داشتند (3/0 % جمعیت) که شایعترین تومور خوش خیم در مردان ژنیکوماستی بوده هست.


بررسی مقایسه ای تغییرات همودینامیکی و مدت زمان تشنج و بیهوشی در بیهوشی باElectro Convulsive Therapy با استفاده از دوداروی نسدونال و نسدونال آلفنتانیل د
در خاتمه باید فرمود ساده ترین، ارزانترین و مهمترین روش تشخیصی معاینه پستان هم توسط فرد بیمار و هم توسط پزشکی می باشد.


مقایسه توزیع فراوانی اختلال عملکرد تیروئید در بیماران وتیلیگو با گروه شاهد از مهر 80 تا اسفند 80 در بیمارستان خاتم
توجه به این امر در بیمار یابی و تشخیص سرطان پستان در همان مراحل اولیه بسیار کمک نماينده هست.
70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews

بررسی عملکرد جراحان و دندان پزشکان شاغل شهر زاهدان در مورد انتقال پاتوژن های خونی حین اعمال جراحی در سال 1380
بررسی هیستوپاتولوژیک گلومرولهای کلیه در رت بالغ نر به دنبال مسمومیت مزمن با سرب طی یک دوره 12 هفته ای پیوسته
بررسی ویژگی های دموگرافیک افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) طی چهار ماه در سال 1380
مقایسه برداشتن اپی تلیوم قرنیه به روش دبریدمان ‏‎Manual‎‏ با روش ترانس اپی تلیال فوتوتراپیوتیک کراتکتومی در عمل جراحی فوتورفراکتیو کراتکتو
بررسی نتایج امتحانات علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اسفند 74 لغایت اسفند 80
بررسی خودرمانی نسبت به سرماخوردگی در بین دانشجویان پزشکی مقطه علوم پایه و بالینی و دانشجویان پیراپزشکی در سال 81-80
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*