بررسی وضعیت عملکردی (Funeetional Recovery) بیماران جراحی شده بدلیل هرنی دیسک لومبر در بیمارستان شهید رهنمون از سال 1375 تا 1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عم

بررسی عوامل موثر بر نتایج امتحانات پیش کارورزی دوره های شهریور و اسفند 1380 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تعیین سطح سلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانهای سطح شهر زاهدان و ارتباط آن با حوادث استرس آمیز زندگی
بررسی الگوی مقاومت و حساسیت دارویی در بیماران مبتلا به شیگلوز بستری در بیمارستان قدس در سالهای78-1377
بررسی معیارهای تشخیص و شروع درمان ضدسلی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین در سالهای 73-72-1371
گردآوری اطلاعات پیرامون مقایسه سطوح پلاسمائی هورمون پرولاکتین متعاقب حملات صرع واقعی و صرع کاذب در بیمارستان بوعلی قزوین در سال 1374
بررسی و مقایسه میزان ‏‎CA,BS,MCH,MCV,HCT,HB‎‏ در نوزادان سالم ‏‎premature‎‏ ‏‎LGA,SGA‎‏ در سه ساعت پس از تولد درنیمه سال اول 1374 بیمارستان کوثر قزوین
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی وضعیت عملکردی (Funeetional Recovery) بیماران جراحی شده بدلیل هرنی دیسک لومبر در بیمارستان شهید رهنمون از سال 1375 تا 1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عم
درمان بیماری دیسک لومبر، یک معضل در زمینه جراحی مغز و اعصاب بوده و لامینکومی لومبر برای هرنی دیسسک شایعترین عملی هست که توسط جراح مغز و اعصاب انجام می‌شود.


بررسی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی تیپ 1 و 2
(1) اطلاعات وسیعی راجع به بیماری دیسک لومبر، شامل تشخیص ، درمان طبی، اندیکاسیونهای جراحی و تکنیکهای جراحی منتشر شده هست .


اثرات مثبت یون منیزیم دردرمان آنژین صدری و بهبود عملکرد عضله میوکارد
(1-3 تا 7، 9 تا 11، 15 تا 20، 22 تا 25) اما اخیرا اطلاعات اندکی راجع به نتایج جراحی دیسک لومبر بدست آمده هست .


بررسی انواع شخصیت در پرسنل پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بهمن ماه 76
تا بحال هیچ مطالعه‌ای در زمینه پروگنوز جراحی دیسک لومبر در مرکز ما انجام نگرفته هست .


بررسی عوارض پوستی ناشی از استفاده از داروها در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های پوست قزوین
بدین منظور، ما یک مطالعه توصیفی (Outcome study) برای ارزیابی جراحی دیسک لومبر، نتایج جراحی و فاکتورهای موثر بر پیش آگهی مثل سن، جنس ، هیستوری تروما یا بلند کردن جسم سنگین، تایپ و محل دررفتگی دیسک انجام دادیم.


بررسی درصد صحت تشخیص قبل از آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در مرکز آموزشی-درمانی شهیدرجائی قزوین در سال 1374
همچنین میزان عود و عوارض جراحی دیسک بررسی شد.


بررسی شیوع احتمالی عوارض قرص های ضدبارداری ترکیبی در جمعیت زنان تحت پوشش خدمات تنظیم خانواده درمانگاه ثامن الائمه کرمانشاه
در این مطالعه، تعداد 102 بیمار به صورت سرشماری، بررسی شدند.


بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی استان کرمانشاه از بیماری ایدز در سال1379
این بیماران تحت عمل جراحی دیسککتومی برنامه گرفته بودند.


بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی در بخش اورژانس و سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) درنیمسال اول سال 1380
(از فروردین 1375 الی اسفند 1377) بیماران پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحی مورد فالوآپ برنامه گرفتند.

اطلاعات قبل از عمل شامل اطلاعات دموگرافیک و کلینیکی بررسی شد.

سپس با تماس تلفنی و یا پست ، از بیماران خواسته شد تا برای فالوآپ و جواب به پرسشنامه به کلینیک مراجعه نمايند.

سوالات پرسشنامه در مورد میزان تخفیف علایم،فعالیتهای روزانه، شغل و هستفاده از داروی مسکن بود.

بیماران برپايه Outcome در 4 گروه برنامه گرفتند: Poor, Fair, Good, Excellent (1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 22 و 23) Excellent outcome به این صورت تعریف شد: عدم وجود درد، عدم هستفاده از داری مسکن، و بازگشت به تمام فعالیتها و مشاغل قبل از عمل.

Good outcome: و جود درد خفیف تا متوسط، هستفاده از داروهای غیرمخدر و بازگشت به تمام یا اکثر فعالیتها و مشاغل قبلی Fair outcome: درد متوسط متناسب یا مداوم، هستفاده گاهگاه از نارکوتیکها و بازگشت به فعالیتها در سطحی تغییر شکل یافته و شغلی سبکتر.

Poor outcome: درد شدید متناوب یا دائم، هستفاده روزانه از نارکوتیک‌ها و ناتوانی از انجام فعالیتهای روزانه یا فعالیت شغلی.

در آخر ما از بیماران راجع به علایم جدید و توصیه به عمل مجدد و میزان رضایت اون‌ها سوال کردیم.

در 102 بیمار که شامل 65 مرد (64 %) و 37 زن (36 %) با مینگین سنی 8ˆ44 سال بودند، شایعترین شکایت اولیه، رادیکولوپاتی (25ˆ87 %) بود، 8 مورد با سندرم کودااکوئینا مراجعه کرده بودند و شایعترین شکایت اولیه، رادیکولوپاتی (25ˆ87 %) بود، 8 مورد با سندرم کوداائینامراجعه کرده بودند و شایعترین محل در رفتگی دیسک در سطح L5-S1 بود (8ˆ56 %).

انتخاب بیماران برای جراحی توسط جراح مغز و اعصاب ، بر طبق اندیکاسیون‌های کلاسیک برای عمل دیسک ، انجام شده بود.

نتایج Excellent و Good در 90 مورد(43ˆ78 %) Fair در 18 مورد(64ˆ17 %) و Poor در 4 مورد (92ˆ3 %) دیده شد.

پیش آگهی Poor با شغل قبل از عمل بیماران (مشاغل سنگین) ارتباط داشت .

P 0.001 پیش آگهی Good و Excellent با تایپ دیسک (دیسک با فراگمان آزاد) ارتباط داشت .

P 0.05 محل در رفتگی دیسک ، سن، جنس ، تروما یا بلند کردن جسم سنگین و رادیکولوپاتی بر نتایج اثری نداشت .

8 مورد عود (84ˆ7 %) مشاهده شد.

هیچ ارتباطی بین عود با سن، جنس و شغل پیدا نشد.

شایعترین عارضه پس از عمل رادیکولوپاتی بود (76ˆ11 %) دو مورد دیسک داشتند (96ˆ1 %) و در مجموع 25ˆ87 % بیماران از عمل راضی بودند.
82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

بررسی اثر هیدروکسی اوره در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی اینترمدیا
مقایسه تاثیر نوردرمانی درنوزادان بستری شده همراه مادر و بدون همراهی مادر در بیمارستان قدس قزوین در سالهای 75 و 76
بررسی و تعیین فراوانی نسبی علل تغییردهنده معیارهای مایع مغزی نخاعی در مراجعه کنندگان به مرکز درمانی کودکان قدس قزوین در سال 1372
بررسی ارزش تشخیصی کلسترول مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن اگزودا از ترانسودا
تعیین میزان مرگ و میر و مدت بستری نوزادان وشیرخواران 2-0 ماهه درطرح مادران همراه ‏‎(BBB)‎‏ در 6 ماه از 20/12/75 تا20/6/76 و مقایسه آن با 6 ماه سال قبل از
بررسی انواع شخصیت در بیماران عروق کرونری بستری دربخش قلب بیمارستان بوعلی سینا درزمستان 1376
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*