بررسی شیوع آکنه در دبیرستانهای شهر یزد

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری شده پس از زایمان طبیعی در بیمارستان معتضدی در سال‌های 77 ، 78 ، 79
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در کشت های انجام شده بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 78-1367
بررسی اپیدمیولوژیک اختلال هراس در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه سال های ((مهر))80-1370
محاسبه ضرایب نوری غیرخطی شیشه های چلکاجنید به روش جاروب-‏‎Z‎‏
بررسی پنج ساله تومورهای عروقی پلک و اربیت در بیمارستان فارابی
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران مبتلا به کورپولمونال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین در سالهای 73-72-1371
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی شیوع آکنه در دبیرستانهای شهر یزد
آکنه بیماری التهابی مزمن واحدهای پیلوسباسه می باشد، که با پیدایش کومدون، پاپول و پوسچول و با شیوع کمتر ندول کیست و در برخی موارد اسکار مشخص می شود.


بررسی شیوع انواع ‏‎C.V.A‎‏ در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی قزوین ( سال 73-72 )
4 عامل عمده در پاتوژنز این بیماری دخیلند که عبارتند از : 1- افزایش ترشح سبوم 2- فلور غیر طبیعی میکروبی 3- شاخی شدن مجاری پیلوسباسه 4- ایجاد التهاب

بررسی موارد انسداد دستگاه گوارش در نوزادان ، شیرخواران و کودکان ( 12-0 سال ) بستری شده در بیمارستانهای قدس و شهیدرجائی قزوین از فروردین 1370 لغای


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews

بررسی شاخص های آزمایشگاهی هموگلوبین و ‏‎W.B.C‎‏ در اطفال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس قزوین با کشت خون مثبت در سال های 1376 و1377
بررسی علل آرتریت در بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان قدس قزوین در سالهای 1378 و1377
بررسی میزان رضایت مندی جامعه خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه (1380 )
بررسی مسئله کنترل ‏‎H‎‏ بی نهایت کاهش مرتبه یافته
بررسی میزان بروز عفونت بعد از اعمال جراحی قلب بازدر مراکز امام علی (ع) و شهید بهشتی کرمانشاه طی سالهای 79-1374
بررسی موارد آمپیم سلی در مبتلایان به آمپیم ‏‎PLEURA‎‏ بستری در مراکزامام خمینی و سینا طی سالهای 79-1375
مقایسه نتایج آسپیراسیون سوزنی تیروئید با گزارشات پاتولوژی نمونه های جراحی شده در مراکز درمانی شهر کرمانشاه در طی سالهای 78-76
طراحی مدل پویای بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ‏‎(DEA)‎‏
بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی حاد کلیه ناشی از اوروپاتی انسدادی در بیماران بستری شده در بیمارستان چهارمین شهیدمحراب کرمانشاه طی سالهای 74 تا 79
بررسی کریستالیزاسیون ‏‎HMX‎‏ و طراحی کریستالیزور آن
بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت برآگاهی ، نگرش و عملکرد معلمان زن مدارس راهنمایی شهر یزد در مورد سرطان پستان (سال 1381 )
بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوک اورئوس جداشده از نمونه های موجود در بیمارستانهای دانشگاهی شهر یزد در سال 1380
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*