تعیین میزان اتورفراکتور‏‎TOPCON RMA2300‎‏ ‌‌در مقایسه با ‏‎Manifest‎‏ اپتومتری متعاقب لیزیک در بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج) در سال 1379

بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت برآگاهی ، نگرش و عملکرد معلمان زن مدارس راهنمایی شهر یزد در مورد سرطان پستان (سال 1381 )
بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوک اورئوس جداشده از نمونه های موجود در بیمارستانهای دانشگاهی شهر یزد در سال 1380
بررسی میزان عوارض پس از عمل کاشت هیدروکسی آپاتیت بیماران در استان یزد
بررسی شیوع بیمای گال و تاثیر میزان موفقیت آموزش در آگاهی نسبت به این بیماری در بین سربازان پادگان آموزشی ولی عصر اردکان در شهریورماه
بررسی ارتباط نتایج تست چشایی روی با میزانهای قد برای سن و وزن برای سن در کودکان پیش دبستانی سطح شهر یزد
مقایسه کارایی فیلم های داخل دهانی ‏‎D‎‏ و ‏‎E‎‏ جهت بررسی پوسیدگیهای پروگزیمالی دندان
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین میزان اتورفراکتور‏‎TOPCON RMA2300‎‏ ‌‌در مقایسه با ‏‎Manifest‎‏ اپتومتری متعاقب لیزیک در بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج) در سال 1379
لیزیک Laser insitu Keratomileusis نوعی جراحی انکساری Lamellar refractive می باشد .


بررسی علل خونریزی زودرس بعد از زایمان و اقدامات درمانی مربوط به آن در خانم‌های حامله مراجعه کننده به بیمارستان های شهید رصوقی-دکتر مجیبیان
که پس از ایجاد فلپ قرنیه با میکروکراتوم و سپس داشتن بستر زیرین تیتروما بوسیله لیزر اگزایمر و برنامه دادن مجدد فلپ در محل خود ، انحنای قدامی قرنیه می کند .


بررسی دیدگاه دانشجویان پسردانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص ورزش
مطالعه حاضر بر 110 چشم از 55 بیمار دارای عیوب انکساری میوپی و میوپ آستیگماتیسم کاندید لیزیک صورت گرفته که برای اولین بار درایران در بیمارستان بقیه الله در سال 1379 انجام شده هست .


بررسی شیوع سندرم دلیریوم در بیماران تحت عمل جراحی در بخش جراحی عمومی بیمارستان شهید صدوقی یزد درسال 1381
دراین مطالعه آینده نگر ، به مقایسه دقت اتورفراکتور و روش Manifest قبل و بعد لیزیک پرداخته هست که در اون رفراکشن ابجکتیو به وسیله دستگاه اتور فراتور سنجیده شده و رفراکشن سابجکتیو توسط اپتومتریست اندازه گیری شده هست .


کاربرد روش ولتامتری عاری سازی جذبی در اندازه گیری مولیبدن ، مس و بیسموت و اندازه‌گیری همزمان مس و بیسموت به روش ولتامتری عاری سازی آندی با ا
بر طبق نتایج بدست آمده ، تفاوت معنی دار قابل توجهی قبل و بعد اعمل در رفراکشن کروی برای گروه میوپی وجود داشته و همچنین در رفراکشن سیلندر ( آستیگماتیسم ) بعد عمل همین نتیجه بدست آمده هست.


بررسی میزان آگاهی بهورزان شهرستان کرمان درباره بیماری تالاسمی


ارزیابی ارزش تجمعی آزمون‌های مایع پلور در تشخیص سل پیش از تشخیص قطعی آن


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews

بررسی عوارض چشمی در دهندگان پیوند لیمبوس ‏‎(ALT)‎‏
بررسی میزان عوارض حین و بعد از عمل با دو دستگاه متفاوت موریا و هنزاتوم در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) و کلینیک چشم پزشکی بصیر
تعیین میزان تطابق تشخیص‌های قبل از عمل جراحی شکم با گزارش‌های پاتولوژی در بیماران بستری در بخش جراحی عمومی بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) د
بررسی توصیفی 1000 مورد کاتتریسم قلبی و آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب جماران از سال 1374 الی 1380
بررسی ریسک فاکتورها در بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) طی سالهای 1379-1377
بررسی فراوانی اضطراب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) بر اساس تست اضطراب برنز و هامیلتون در سال 1380
بررسی نتایج کاریوتیپ در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه پارس طی سالهای 82-76
طراحی سیستم خبره برای تنظیم پارامترهای کنترل کننده PID در یک سیستم چند ورودی - چند خروجی
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*