بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت ‏‎C‎‏ و تعیین عوامل خطرساز آن در بیماران همودیالیزی مراکز دیالیز سطح تهران


بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت ‏‎C‎‏ و تعیین عوامل خطرساز آن در بیماران همودیالیزی مراکز دیالیز سطح تهران
ویروس هپاتیت ‏‎C‎‏ از راه تماس با خون آلوده منتقل شده و بیش از 90% موارد ابتلا به هپاتیت, Non-B‎‏ و 90% بیماریهای مزمن و سیروز کبدی متعاقب تزریق خون را تشکیل می دهد .


بررسی عوامل مساعد کننده تشنج در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان قدس قزوین در سال 1380
بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بدلایل متعددی از جمله دریافت مکرر خون ،‌همودیالیز و تماس با شرایط خطر ساز در محیط دیالیز ،‌درمعرض خطر بیشتری از نظر ابتلای به این ویروس هستند .


بررسی و مقایسه اثرات درمانی سفالوسپورینهای نسل سوم و آمپی سیلین به همراه جنتامایسین در درمان عفونت ادراری کودکان بستری شده در بیمارستان قدس
شیوع این بیماری در جمعیت نرمال 5/1% و در بیماران همودیالیزی تا 50% نقل شده هست .


بررسی وضعیت اختلالات رشد و رفتار در کودکان بدو ورود به پایه اول دبستان شهر یزد در سال 84-83
جمعیت مورد مطالعه ، 838 بیمار همودیالیزی بیمارستانها و مراکز همودیالیز سطح شهرستان تهران می باشد .


بررسی عوارض و نتایج عمل جراحی لیزیک در یزد
ابتدا برای بیماران مورد نظر فرم خاصی با مصاحبه مستقیم پر شد که حاوی اطلاعات فردی ، سابقه بیماری و آزمایشات انجام شده بود ،‌سپس از بیماران نمونه گیری بعمل آمده ، از نمونه خون گرفته شده آزمایش ‏‎ELISA-II‎‏ بعمل آمد و برای تائید تشخیص از موارد مثبت ، آزمایش ‏‎RIBA-II‎‏ بعمل آمد .


بررسی تأثیر درجه حرارت بارریزی و دمای قالب بر ریزساختار و خواص مکانیکی در ریخته گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی ‏‎AZ91C‎‏
اطلاعات بدست آمده پس از کدبندی در برنامه نرم افزار آماری ‏‎SPSS‎‏ اونالیز شد .


تهیه کنسانتره فاکتور ‏‎IX‎‏ انعقادی با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی هپارین و مقایسه آن با کروماتوگرافی تعویض یونی
در نتایج بدست آمده از آزمایشات 838 بیمار ، 176 بیمار (21%) ‏‏‎ELISA-II‎‏ مثبت و از این تعداد 111 مورد ( 3/13% )، ‏‎RIBA-II‎‏ مثبت شدند .


بررسی اوت اکولوژی و ویژگیهای فیتوشیمیایی گیاه دارویی برازمبل Perovskia Abrotanoldes در منطقه کاشان
در بیماران مبتلا به ‏‎PKD‎‏ ، ابتلاء به ‏‎HCV‎‏ دیده نشد .


بررسی شیوع سنی و جنسی تومورهای کولون، در بیماران بستری در بیمارستان مهراد در سالهای 1382-1380
بیماران با سابقه بیش از ده واحد تزریق خون ، 35 بیمار (6/27%) از 108 بیمار مبتلا به ‏‎HCV‎‏ را تشکیل داده که نسبت به سایر بیماران % بالایی بود .

از 97 بیمار مبتلا به ‏‎HCV‎‏ فقط 6 مورد ( 2/6% ) سابقه زردی داشتند .

در بیماران مبتلا ب هپاتیت ‏‎C‎‏ سابقه هپاتیت در 58 بیمار (4/57 % ) مثبت بود .

در بیماران همودیالیزی که سطح سواد بالاتری داشتند شیوع ‏‎HCV‎‏ نفر (7/10%) بود .

ارتباط بین ابتلا متغیرهایی از قبیل تاهل ، جنسیت ، دفعات دیالیز در هفته ، مدت دیالیز و سابقه اوندوسکوپی نیز مورد بررسی برنامه گرفت .

شیوع 21% هپاتیت ‏‎C‎‏ بوسیله آزمایش ‏‎ELISA-II‎‏ و افت اون به 3/13% در آزمایش ‏‎RIBA-II‎‏ ، نشان ، دهنده موارد مثبت کاذب بالای آزمایش ‏‎ELISA-II‎‏ هست .

اکثر بیماران به ‏‎HCV‎‏ سابقه هپاتیت نداشتند که نشان دهنده درگیری بدون علامت اولیه بیماری می باشد .

با افزایش واحدهای خون تزریق شده ، احتمال ابتلا به ‏‎HCV‎‏ افزایش پیدا می کرد ‏‎(P.Value<0/05)‎‏ .

در بیماران مبتلا به ‏‎PKD‎‏ عدم ابتلا به هپاتیت ‏‎C‎‏ احتمالا ناشی از عدم نیاز به تزریق خون در این گروه هست .

بین شیوع ابتلا به هپاتیت ‏‎C‎‏ و دفعات پیوند ، دفعات دیالیز در هفته ، مدت دیالیز و سطح سواد ارتباط آماری بدست آمده معنادار بود .

‏‎(P.Value<0.05)‎‏ .
88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews

بررسی ارگانیسم های شایع مولد عفونت ادراری در نوزادان در بیمارستان های تحت قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 تا پایان نیمه اول 1382
بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکک اورئوس در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان لبافی نژاد در سال 1383 و بررسی الگوی مقاومت آنتی میکروبیال آن
بررسی میزان شیوع شکستگی دیستال رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان معیری با شکستگی اندام فوقانی در سال 82
مطالعه دموگرافی زنبور پارازیتویید (Habrobracon Hebetor Say(Hym:Braconidae ) روی میزبانهای(Ephestia Kuehniella Zell.(Lep,:Pyralidea و Galleria Mellonella L.(Lep,:Pyralidea )
بررسی میزان آگاهی بینش ورفتار پرسنل خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا در زمینه بیماری ایدز قبل و بعد از آموزش
بررسی شیوع انواع صدمات منجر به فوت ناشی از تصادفات موتور سیکلت سواران در اجساد ارجاع شده به سالن تشریح سازمان مرکزی پزشکی قانونی کشور در سال
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*