تعیین فراوانی علل و عوارض بیوپسی کبد در 100 بیمار بستری شده در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج)

بررسی ارگانیسم های شایع مولد عفونت ادراری در نوزادان در بیمارستان های تحت قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 تا پایان نیمه اول 1382
بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکک اورئوس در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان لبافی نژاد در سال 1383 و بررسی الگوی مقاومت آنتی میکروبیال آن
بررسی میزان شیوع شکستگی دیستال رادیوس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان معیری با شکستگی اندام فوقانی در سال 82
مطالعه دموگرافی زنبور پارازیتویید (Habrobracon Hebetor Say(Hym:Braconidae ) روی میزبانهای(Ephestia Kuehniella Zell.(Lep,:Pyralidea و Galleria Mellonella L.(Lep,:Pyralidea )
بررسی میزان آگاهی بینش ورفتار پرسنل خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا در زمینه بیماری ایدز قبل و بعد از آموزش
بررسی شیوع انواع صدمات منجر به فوت ناشی از تصادفات موتور سیکلت سواران در اجساد ارجاع شده به سالن تشریح سازمان مرکزی پزشکی قانونی کشور در سال
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین فراوانی علل و عوارض بیوپسی کبد در 100 بیمار بستری شده در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج)
بیوپسی کبد یک تست تهاجمی برای تشخیص بیماریهای کبدی و سیستمیک هست و در تشخیص افتراقی این بیماریهای گوتاگون و پیچیده کمک نماينده می باشد .


مونوکلونال
همچنین در ارزیابی جواب به درمان و تعیین وسعت و پیشرفت بیماریهای درگیر نماينده مثل هپاتیت مزمن و نیز تعیین پیش آگهی در هپاتیت ویروسی مورد هستفاده برنامه می گیرد .


بررسی شیوع علائم بالینی وآزمایشگاهی آپاندیسیت حاد دربیماران مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد
با افزایش دانش ما در مورد تاریخچه طبیعی هپاتیت و پیشرفت اخیر در روشهای جدیدتر درمانی تعداد بیوپسی های کبد رو به افزایش هست .


بررسی مقادیر کلسیم منیزیم و فسفر در خون های ذخیره شده در مراکز انتقال خون در ابتدا و انتهای مدت ذخیره
اندیکاسیون های شایع بیوپسی سوزنی کبد شامل هپاتومگالی با مبدا نامشخص ، هیپربیلی روبینمی کنژوگه مداوم بدون علت معلوم، بالا بودن اونزیم های کبدی بطور مداوم ، بیماریهای سیستمیک ، تورمورها، کنترل اثر داروهای هپاتوتوکسیک می باشد .


بررسی رابطه گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی با درجه بدخیمی و درگیری گره های لنفی زیر بغل در سرطان اولیه پستان در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموز
در این مطالعه ، بیوپسی کبد روی 100 بیمار که به طور سریال به مرکز آموزشی - درمانی بقیه الله الاعظم (عج) مراجعه کرده و بستری شدند، انجام گرفته هست .


بررسی ویژگی و حساسیت تالیوم اسکن با ورزش در مقایسه با آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید مدرس تهران بین سالهای 81-79
اکثریت بیماران ، ارجاعی از درمانگاه هپاتیت و با تشخیص مسجل شده هپاتیت ویروسی بودند .


بررسی ساختار موضوع ومیزان رعایت اصول نگارش علمی در پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سالهای1372-1383
محدوده سنی از 10 سال تا 73 سال بود .


بررسی چگونگی مصرف آنتی بیوتیک ها دربیماران بستری ( بخش های داخلی وجراحی / سال 1371)
از کل افراد 86 نفر مرد و 14 مورد زن بودند .


بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به اورژانس علی ابن ابیطالب (ع)شهر رفسنجان در شهریور 1382
70% بیوپسی شده ها ، بعلت هپاتیت مزمن ‏‎B‎‏، 16% هپاتیت مزمن ‏‎LFT %5, C‎‏ غیر طبیعی ، 3% هپاتومگالی ، 2% متاستاز و 4% نیز بعلت اندیکاسیونهای دیگر بودند .

25% کل بیماران درد شکمی سپس بیوپسی پیدا کرده بودند که 16 نفر (60% ) اونها نیاز به آرام بخشی سپس بیوپسی پیدا کرده اند .

بدین ترتیب شایع ترین عارضه سپس بیوپسی ، درد شکم بوده هست .

19% مردان سپس بیوپسی آرامبخشی دریافت کرده اند ،‌در حالیکه این مورد در خانم ها ، 9% بوده هست که این اختلاف در دریافت ماده آرامبخش بر حسب جنس معنی دار بوده هست .

1 مورد پریتونیت صفراوی داشتیم که نیاز به مداخله جراحی پیدا کرده هست .

نتایج حاصل از بیوپسی کبد به برنامه و شرح زیر هست : در 46 مورد بیوپسی کبد، هپاتیت مزمن با نمره کبدی بیشتر از 4، 30 مورد هپاتیت مزمن با نمره کبدی کمتر از 4، 3 مورد سیروز، 2 مورد کانسر اولیه ،‌1 مورد متاستاز و 15 مورد تشخیص های دیگر ( کبد چرب، کلستاز ، کبد طبیعی ، عدم وجود تغییر پاتولوژی خاص ) بوده هست .

بدین ترتیب، شایع ترین پاتولوژی در بیماران هپاتیت ، هپاتیت مزمن با نمره کبدی بیشتر از 4 بوده هست .
70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

تعیین اثر محلول نیرات نقره %10 موضعی در درمان زگیل
بررسی فراوانی سردردهای میگرنی در بیماران با اختلال دو قطبی تیپ 1 در بیمارستان 506 ارتش در سال 1383
بررسی فراوانی سردرهای میگرنی در بیماران بستری با تشخیص اختلال دو قطبی تیپ I در بیمارستان 506 ارتش
تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum آوندی نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
بررسی نتایج ‏‎ICSI‎‏در افراد مبتلا به آزوسپرمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) در فاصله سالهای 1375تا1378
بررسی روایی(Validity)، پایایی‏‎ (Reliability و قابلیت اجرای(Feasibility) یک پرسشنامه برای بررسی اپیدمیولوژیک رفلاکس معده به مری (Gastro-Esophageal‏‎Reflux‎‏ Disease)
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*