بررسی فراوانی علائم و علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در 100 بیمار بستری شده دربیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) در طی سالهای 79 -78

بررسی فراوانی سردرهای میگرنی در بیماران بستری با تشخیص اختلال دو قطبی تیپ I در بیمارستان 506 ارتش
تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum آوندی نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
بررسی نتایج ‏‎ICSI‎‏در افراد مبتلا به آزوسپرمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) در فاصله سالهای 1375تا1378
بررسی روایی(Validity)، پایایی‏‎ (Reliability و قابلیت اجرای(Feasibility) یک پرسشنامه برای بررسی اپیدمیولوژیک رفلاکس معده به مری (Gastro-Esophageal‏‎Reflux‎‏ Disease)
تعیین فراوانی علائم بالینی بیماران تیفوئیدی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1371 و شش ماهه اول 1372
تعیین فراوانی انواع سردرد در بیمارانی که با شکایت سر درد در طی سال 1371 و نیمه اول سال 1372 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری شده اند
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی فراوانی علائم و علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در 100 بیمار بستری شده دربیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) در طی سالهای 79 -78
خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی یکی از مهمترین علل مراجعه بیماران به اورژانسها و بستری بیماران در بخشهای داخلی می باشد .


تعیین فراوانی مقدار هورمونهای گناد و تروپیک در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر تهران در سال 1372
از اینرو شناختن علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی مخصوصا از نظر اوندوسکوپی ، که قطعی ترین روش تشخیصی در این مورد می باشد ، امری ضروری به نظر می رسد .


بررسی وضع هپاتیت‏‎B‎‏ ‏‎(HBSAG)‎‏ در استان آذربایجان شرقی
از اینرو فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان بقیه الله الاعظم مورد تحقیق برنامه گرفت .


بررسی دقت روشهای پاراکلینیک در افتراق آترزی مجاری صفراوی از سایر علل کلستاز در شیرخواران بستری شده در مرکز طبی کودکان از سال1368 لغایت1378
تحقیق مورد نظر یک تحقیق توصیفی آینده نگر بود که چهار متغیر سن، جنس، نوع ضایعه و محل ضایعه مورد بررسی و توجه بیشتر برنامه گرفت .


بررسی نسبت سلولها در لاواژ تشخیصی پریتوئن در بیماران ترومای بلانت شکم که پارگی احشای توخالی داشته و تحت عمل جراحی (لاپاراتومی) قرار گرفته ان
کل بیمارن مورد تحقیق 100 نفر بودند که از بین اونها 75 نفر مرد و 25 نفر زن بودند.


بررسی علل هماچوری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به درمانگاه اورولوژی و نفرولوژی بیمارستان امام خمینی در سالهای 73-78
69 نفر سن زیر 60 و 31 نفر بالای 60 سال داشتند نوع و محل ضایعه در جداول آمده هست .


بررسی میزان شیوع افسردگی در معلمان مرد مقطع راهنمایی ،موزش و پرورش منطقه 3 و 16تهران
نتایج کار ما نشان داد که شایعترین علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی به ترتیب شیوع عبارتند از : زخم دوازدهه ، گاستریت ، زخم معده ، واریس ، تومور.


تعیین فراوانی علائم بالینی، آزمایشگاهی و رادیوگرافی در بیماران مبتلا به پنومونی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان از تاریخ


تعیین فراوانی شیگلوز و سالمونلوز در بیماران با اسهال حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در گروههای سنی مختلف در سال 1371 و نیمه اول س


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews

بررسی پلی مرفیسم هایXbal وBamHI ژن RBدر مبتلایان به رتینوبلاستوما و خانواده های آنان بوسیله PCR و ‏‎ RFLP‎‏
تعیین فراوانی تشخیصهای مستند در پرونده های بیماران ترخیص شده از بخش داخلی بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در نیمه اول سال 1371
بررسی پاتولوژیک نمونه های آپاندکتومی ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان سینا طی سالهای 75-70 از نظر وجود واکنش آماسی
بررسی فراوانی علائم ادراری بر اساس کرایتریاهای ‏‎(IPSS) International Prostatic Ssymptom Score‎‏ در مردان بین 40 تا 70ساله در شهر قم
بررسی اشکال و خصوصیات بیماری تاکایوسو که در بیمارستان امام خمینی و دکتر شریعتی در طی سالهای 1377-1367 بستری گشته اند
تعیین فراوانی پارگی زودرس پرده های آمنیوتیک در خانمهای حامله با سن حاملگی بیش از 22 هفته بستری شده در بیمارستان و زایشگاه شهید دکتر علی شبیه خ
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*