تعیین رابطه یافته‌های آزمایشگاهی با تشنج در کودکان 2 ماهه تا 6 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌اصغر زاهدان طی سالهای 1376 و 1377

بررسی فراوانی محل آنوریسم در بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه بصورت خودبخودی با استفاده از تکنیکهای مختلف آنژیوگرافی در بیماران مراجعه کن
بررسیOut Come بیماران مبتلا به کانسر کلیه مراجعه کننده به بیمارستان سینا از سال 68تا 73
بررسی تستهای تشخیصی cf در بیماران مرکز طبی کودکان
بررسی فراوانی خارش در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز در بیمارستانهای امام، شریعتی و سینا در پاییز 1376
بررسی فاکتورهای تعیین کننده پیش آگهی عمل واریکوسل در مراجعین نابارور به درمانگاه اورولوژی بیمارستان امام خمینی از مرداد 1376 لغایت بهمن 1376
بررسی موارد انجام شدهCPR در 6 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران از پاییز 77تا بهار 78
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین رابطه یافته‌های آزمایشگاهی با تشنج در کودکان 2 ماهه تا 6 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌اصغر زاهدان طی سالهای 1376 و 1377
در این مطالعه که به صورت گذشته‌نگر انجام شد، رابطه بین یافته‌های آزمایشگاهی و تشنج در کودکان 2 ماهه تا 6 ساله که به علت تشنج، طی سالهای 1376 و 1377 به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان مراجعه نموده بودند، مورد بررسی برنامه گرفت .


بررسی عملکرد غده پاراتیروئید در بیماران مراجعه کننده به انجمن تالاسمی ایران با تشخیص قطعی تالاسمی ماژور و سن بیشتر از 12سال تا سال77
در بررسی ما شایعترین یافته آزمایشگاهی در تشمج کودکان، افزایش ESR و CRP بوده هست .


مطالعه اثر جنسیت در نتیجه عمل پیوند عروق کرونری در بیمارستان دکتر شریعتی تهران 77-1371
بطوریکه CRP در 50 % موارد، مثبت بوده هست .


بررسی عوامل خطر ابتلا به بیماری هپاتیت B در ناقلین
ESR نیز، در 20 % موارد، افزایظ قابل توجهی داشته هست (بیش از 30mm/h) تشخیص نهایی تمام بیمارانیکه با تب و تشنج مراجعه کرده‌اند و ESR بالاتر از 100mm/h داشته‌اند، مننژیت بوده اشت .


بررسی میزان رعایت معیارهای اخلاق پزشکی در 51 پایان نامه تحقیقاتی کارآزمایی بالینی انجام شده از سال 73تا76 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ت
لکوسیتوز در 20 % موارد و پلی‌نوکلئوز در 30 % بیماران وجود داشته هست .


برای وضعیت آگاهی بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان شریعتی از بیهوشی و نحوه انجام ان در سال 1377 و عوامل موثر بر آن
یافته‌های CSF در 9 مورد به نفع وجود مننژیت ، یافته‌های u/A در 9 مورد به نفع وجود UTI و یافته‌های S/E در 2 مورد به نفع شیگلوز بوده هست .


تعیین فراوانی انواع علائم بالینی، چاقی، سابقه خانوادگی مثبت در بین بیماران هیپرتانسیو شناخته شده که به کلینیک داخلی در کاشان مراجعه نموده ا
سطح سرمی سدیم در 12 مورد زیر 130meq/l بوده ولی فقط در یک مورد زیر 120meq/l بوده هست .


بررسی هزار بیمار مراجعه کننده به درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی از نظر توزیع سنی، جنسی، جغرافیایی و فراوانی انواع مختلف بیماریهای خونی
سطح سرمی کلسیم در 7 مورد زیر 7/5mq/dl بوده ولی فقط در 3 مورد زیر 7mq/dl بوده هست .


مطالعه آسیب شناسی و توصیفی رابدومیوسارکوم سرو گردن در بچه های زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم و فارابی طی 10 سال (78-1368)
در یک مورد نیز هیپوگلیسمی (<40mq/dl قند خون) و در سه مورد، ازوتمی پره رنال داشته‌ایم که موارد فوق، همگی با توجه به بیماری زمینه‌ای (ریکترواسهال)، قابل پیش‌بینی بوده هست .
70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews

تعیین فراوانی اطفال زیر2 سال مبتلا به FTT (اختلال رشد) تحت پوشش مراکز بهداشتی -درمانی روستایی کاشان از مهرماه 71 تا مهرماه 72
بررسی میزان تغییر شکل پذیری گلبولهای قرمز خون ناشی از کلروپرومازین در زنان حامله مبتلا به پره اکلامیسی و مقایسه آن با زنان حامله غیر مبتلا د
بررسی فراوانی پره ترم لیبر (زایمان زودرس) در بیماران با سابقه نازایی مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان جهت زایمان در سالهای 79-1377
بررسی فراوانی سنی و جنسی توده های کبدی (HEPATIC MASSES) در بین مراجعین به بخش پاتولوژی بیمارستان سینا از سال59 تا سال 79
بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل موثر بر آن در افراد 25 ساله به بالای روستای کرمجگان در سال 1380
چکیده ای از پایان نامه های گذرانده شده در گروه کودکان طی سالهای 79-75 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*