ساخت نانوتیوب‌های کربنی چنددیواره به روش ‏‎PECVD‎‏ و بررسی پارامترهای موثر بررشدآنها

بررسی فراوانی سنی و جنسی توده های کبدی (HEPATIC MASSES) در بین مراجعین به بخش پاتولوژی بیمارستان سینا از سال59 تا سال 79
بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل موثر بر آن در افراد 25 ساله به بالای روستای کرمجگان در سال 1380
چکیده ای از پایان نامه های گذرانده شده در گروه کودکان طی سالهای 79-75 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی میزان مرگ و میر بیماران از سال 69-76 در بخش ریه بیمارستان امام خمینی
بررسی نقش پیشگویی کننده NST حجم مایع آمنیوتیک و یا شکایت مادر از کاهش حرکت جنین در رابطه با دفع مکونیوم همراه زجر جنینی در حاملگی های طول کشیده
بررسی میزان تاثیر و عوارض استفاده از تکنیک مارشال- مارکتی در درمان زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی در ادرار در بیمارستان سینا در طی دوسال (75-73
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

ساخت نانوتیوب‌های کربنی چنددیواره به روش ‏‎PECVD‎‏ و بررسی پارامترهای موثر بررشدآنها
پس از کشف نانولوله های کربنی در سال 1991 برای اولین بار درایران ما موفق به رشد نانولوله های کربنی بر روی زیر لایه های سیلیکان لایه نشانی شده با کبالت در دمای 800 در جه سانتیگراد و به روش انباشت بخار شیمیایی پلاسمایی‏‎(PECVD)‎‏ شدیم .


بررسی اشکال اختلال رفتاری در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی نورولوژی کودکان بیمارستان امام خمینی در فاصله مهرماه 1375 الی دیماه 1376
سیستم مورد هستفاده مادراین روش یک سیستم ‏‎CVD‎‏ بوده که مایک سیستم پلاسمایی ‏‎DC‎‏ طراحی و به اون اضافه کرده ایم تاسیستم ‏‎PECVD‎‏ مورد نظر حاصل شود .


بررسی فراوانی انواع هیستوپاتولوژیک و توزیع سنی تومورهای بیضه در نمونه های بخش پاتولوژی بیمارستان سینا در فاصله 20 سال (از 1359 تا 1378)
دراین روش از گازهای اتیلن ‏‎(C2H4)‎‏ به عنوان منبع تامین کربن برای رشد نانولوله ها ونیتروژن ‏‎(N2)‎‏ به عنوان رقیق نماينده هستفاده شده هست .


بررسی ارتباط اجزا مختلف اسپرموگرام و میزان لقاح، جایگزینی، سقط و زایمان ناشی از IVF در موسسه ناباروری رویان
دراینجا لایه های نازک کبالت و نیکل نقش کاتالیزور را به عهده دارند و نقش اونها به عنوان اصلی ترین عامل در رشد نانولوله ها نشان داده شده هست.


بررسی حساسیت معکوس شدن موجF در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به بخش الکتروفیزیولوژی بیمارستان دکتر شریعتی
همچنین نقش دما به عنوان دیگر عامل تعیین نماينده بررسی شده هست .


سنجش و بررسی طیف طبیعی کورتیزول بزاق در کودکان 14-4 ساله سالم ایرانی در مرکز طبی کودکان
درنهایت تصویر ‏‎SEM‎‏گرفته شده از نمونه هایی که به وقتهای متفاوت در معرض فلوی گاز برنامه گرفته اند نشان دهنده رشدلوله ها به طولهایی وابسته به وقت آزمایش بستگی دارد که اون هم به نوبه خود به ضخامت لایه کاتالیزور وابسته هست .


مقایسه تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی آندوکاردیت باکتریال در معتادان تزریقی و افراد غیر معتاد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالها


بررسی رابطه میزان توده بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با میزان دریافت خون و دفروکسامین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews

بررسی فراوانی اختلالات دید رنگ در کارورزان و کارآموزان بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانش آموزان تعدادی از دبیرستانهای سطح
بررسی تغییرات کلسترول و تری گلیسیرید خون ضمن درمان با اینترفون در بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی مزمن فعال
تعیین میزان افسردگی و ارتباط ان با انگیزه و علاقه به کار در دبیرستانهای شهر کاشان در آذرماه 1374
بررسی نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام
بررسی طرح مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلره، جداشدن از بیماران مبتلا به وبا بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377
بررسی میزان Patency و بروز عوارض در Dialysis access Procedures در بیماران تحت نظر مرکز دیالیز طی 6ماهه اول سال 1377 هجری شمسی
بررسی گروه بندی درمانی افتالموپاتی ثانوی به اختلال تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی در سالهای 1376-1377
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*