بررسی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی تیپ 1 و 2

بررسی فراوانی انواع هیستوپاتولوژیک و توزیع سنی تومورهای بیضه در نمونه های بخش پاتولوژی بیمارستان سینا در فاصله 20 سال (از 1359 تا 1378)
بررسی ارتباط اجزا مختلف اسپرموگرام و میزان لقاح، جایگزینی، سقط و زایمان ناشی از IVF در موسسه ناباروری رویان
بررسی حساسیت معکوس شدن موجF در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به بخش الکتروفیزیولوژی بیمارستان دکتر شریعتی
سنجش و بررسی طیف طبیعی کورتیزول بزاق در کودکان 14-4 ساله سالم ایرانی در مرکز طبی کودکان
مقایسه تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی آندوکاردیت باکتریال در معتادان تزریقی و افراد غیر معتاد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالها
بررسی رابطه میزان توده بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با میزان دریافت خون و دفروکسامین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی تیپ 1 و 2
هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی رتینوپاتی در بیماران دیابتی تیپ ‏‎‎‏‏‎I‎‏ و ‏‎II‎‏ می باشد .


بررسی فراوانی اختلالات دید رنگ در کارورزان و کارآموزان بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانش آموزان تعدادی از دبیرستانهای سطح
نوع تحقیق پژوهشی کاربردی هست که به صورت توصیفی بیان شده هست این بررسی یک نوع مطالعه ‏‎prospective‎‏ بوده که برپايه تهیه پرسشنامه و معاینه بالینی بیماران دریک مقطع وقتی 6 ماهه در شهرستان قزوین در سال 1374 صورت گرفته هست .


بررسی تغییرات کلسترول و تری گلیسیرید خون ضمن درمان با اینترفون در بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی مزمن فعال
نحوه جمع آوری اطلاعات به وسیله بررسی مقایسه ای از طریق معاینات چشمی بیماران زیر نظر و توسط آقای دکتر مزارعی انجام شده هست .


تعیین میزان افسردگی و ارتباط ان با انگیزه و علاقه به کار در دبیرستانهای شهر کاشان در آذرماه 1374


بررسی نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

بررسی طرح مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلره، جداشدن از بیماران مبتلا به وبا بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377
بررسی میزان Patency و بروز عوارض در Dialysis access Procedures در بیماران تحت نظر مرکز دیالیز طی 6ماهه اول سال 1377 هجری شمسی
بررسی گروه بندی درمانی افتالموپاتی ثانوی به اختلال تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی در سالهای 1376-1377
نتایج و عوارض لاپاراسکوپی در آسیت با منشا نامعلوم در بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال های 1373تا 1377
بررسی عوامل موثر در محرکهای تنش زای بستری شدن در بخشهای جراحی بیمارستانهای امام خمینی وسینا
مطالعه و بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان امام خمینی از تاریخ 1/8/76 تا 1/8/77
بررسی اپیدمیولوژی ضربه های سر در منطقه کاشان از تیرماه 75 تا تیرماه 76
بررسی میزان کاربرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی برای اعمال جراحی آلوده در بخش های جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی 90 مورد CVA در جوانان (Cerebrovascular accident در افراد جوان 15 تا 40 ساله) بستری شده در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1372تا 1377
بررسی نتایج حاملگی بدنبال روشهای مختلف رزکسیون هیستروسکوپیک سمپتوم رحمی در کلیه بیمارستانها و مراکز خصوصی و دولتی شهر تهران از ابتدای بکار
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*