بررسی درصد صحت تشخیص قبل از آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در مرکز آموزشی-درمانی شهیدرجائی قزوین در سال 1374

مقایسه تظاهرات کلینیکی و پاراکلینیکی آندوکاردیت باکتریال در معتادان تزریقی و افراد غیر معتاد در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالها
بررسی رابطه میزان توده بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با میزان دریافت خون و دفروکسامین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
بررسی فراوانی اختلالات دید رنگ در کارورزان و کارآموزان بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانش آموزان تعدادی از دبیرستانهای سطح
بررسی تغییرات کلسترول و تری گلیسیرید خون ضمن درمان با اینترفون در بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی مزمن فعال
تعیین میزان افسردگی و ارتباط ان با انگیزه و علاقه به کار در دبیرستانهای شهر کاشان در آذرماه 1374
بررسی نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی درصد صحت تشخیص قبل از آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در مرکز آموزشی-درمانی شهیدرجائی قزوین در سال 1374
آپاندیسیت حاد شایعترین بیماری شکم حادجراحی هست که در تمام سنین اتفاق می افتد و درمان اون آپاندکتومی هست .


بررسی طرح مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلره، جداشدن از بیماران مبتلا به وبا بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1377
دقت و صحت تشخیص آپاندیسیت حاد دراکثر منابع پیش از انجام جراحی حدود 85% ذکر شده هست .


بررسی میزان Patency و بروز عوارض در Dialysis access Procedures در بیماران تحت نظر مرکز دیالیز طی 6ماهه اول سال 1377 هجری شمسی
اگر کمتر از 80% باشد احتمالا یک سری عملهای غیر ضروری انجام می شود و لازم هست پیش از اقدام به جراحی بررسی و تشخیص دقیق تر انجام پذیرد و اگر بیش از 90% باشد بازهم نشانه این هست که یک سری بیماران مبتلا به آپاندیسیت به علت تاخیر در تشخیص و درمان دچار عارضه شده اند .


بررسی گروه بندی درمانی افتالموپاتی ثانوی به اختلال تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی در سالهای 1376-1377
براین پايه و با توجه به اینکه تاکنون اطلاعات آماری دقیقی دراین زمینه گردآوری نشده هست براون شدیم تا میزان صحت و دقت تشخیص را دراین مرکزآموزشی-درمانی بررسی نمائیم .


نتایج و عوارض لاپاراسکوپی در آسیت با منشا نامعلوم در بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال های 1373تا 1377
بدین منظور تعداد 601 بیمار که به عنوان آپاندیسیت درمدت یکسال از اول فروردین 1374 لغایت 29 اسفند همان سال بستری و تحت جراحی آپاندکتومی برنامه گرفته اند را مورد بررسی برنامه دادیم و جواب پاتولوژیک اونها را مطالعه کرده ایم .شایعترین گروه سنی در بیماران مورد مطالعه ما برای لنفادنیت مزانتریک 0-10 سال بوده هست آمار مربوط به هردوجنس تقریبا مشابه بوده و درجنس مذکر اندکی بیشتر شیوع داشته هست .


بررسی عوامل موثر در محرکهای تنش زای بستری شدن در بخشهای جراحی بیمارستانهای امام خمینی وسینا
در بیماران مورد مطالعه ما بیشترین شیوع پارگی کیست تخمدان در سنین 40-20 سال بوده هست .


مطالعه و بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان امام خمینی از تاریخ 1/8/76 تا 1/8/77


بررسی اپیدمیولوژی ضربه های سر در منطقه کاشان از تیرماه 75 تا تیرماه 76


70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews

بررسی میزان کاربرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی برای اعمال جراحی آلوده در بخش های جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی 90 مورد CVA در جوانان (Cerebrovascular accident در افراد جوان 15 تا 40 ساله) بستری شده در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1372تا 1377
بررسی نتایج حاملگی بدنبال روشهای مختلف رزکسیون هیستروسکوپیک سمپتوم رحمی در کلیه بیمارستانها و مراکز خصوصی و دولتی شهر تهران از ابتدای بکار
بررسی عوارض قلبی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بررسی علل و درمان انجام شده در هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم پاتولوژیک در 1000 نوزاد بستری شده در مرکز طبی اطفال
اکتینومایکوزیس و گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس شکمی در بخش کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی
رویدادهای جدید در توبروزاسکلروزیس
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*