بررسی گروه بندی درمانی افتالموپاتی ثانوی به اختلال تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی در سالهای 1376-1377

بررسی فراوانی عوامل خطرزای بی اختیاری استرس ادرار در خانمهایی که در بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر در سالهای 79-1376 به علت فوق تحت عمل جراحی قرا
تعیین میزان فراوانی کانسر مخفی تیروئید در لوب مقابل کانسر دار (کانسرهای پاپیلری، فولیکولر و مدولری) در بیمارستان امیراعلم تهران از سال 1371تا
بررسی موارد برونکوسکوپی حاوی جسم خارجی در بیمارستان مرکز طبی کودکان (اهری) در فاصله سالهای 1370تا شش ماهه اول سال 1379
بررسی ارتباط رسپتورهای استروئیدی و هیستوپاتولوژی در مننژیوم های اینتراکرانیال- بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی 1379-1378
مقایسه عملکرد ریوی افراد طبیعی و سیگاریهای حقیقی و کسانی که در معرض دود سیگار بوده اند به روش اسپیرومتری در دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی چگونگی حرکت دندانی در Rat های مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی متعاقب اعمال نیرو
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی گروه بندی درمانی افتالموپاتی ثانوی به اختلال تیروئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی در سالهای 1376-1377
افتالموپاتی و درگیری چشمی ثانوی به اختلال تیروئید یک بیماری اتوایمیون و یک جواب ثانوی به بیماری سیستم ایمنی بدن میباشد.


بررسی میزان شیوع پلی نوروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی بر اساس معیارهای میشیگان و بریتانیا
علیرغم نبود یک روش درمانی خاص برای این بیماری در این مطالعه یافتن شیوه درمانی مناسب از طریق بررسی انواع درمان و گروه بندی اونها مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی امکان ارائه دوره های آموزش مداوم با روشهای جدید
50 بیمار مراجعه نماينده به درمانگاه اربیت بیمارستان فارابی مبتلا به افتالموپاتی تیروئیدی مورد مطالعه برنامه گرفته و نتایج زیر حاصل شد: 64% بیماران مرد، 86% شهرنشین، 54% علائم تیروئیدی مقدم بر علایم چشمی،تیروئید و تیروئید نرمال هریک 46% بیماران را تشکیل داده اند.


بررسی علل زردی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهد بهشتی کاشان، از اول دیماه 71 الی آخر خرداد ماه 72.
از نظر علائم بیماری بیشترین علامت کاهش وزن 95.7% بوده هست.


تعیین فراوانی علل مصرف شیرخشک در شیرخواران زیر 2 سال مراجعه کننده به درمانگاههای بوعلی و گلابچی شهرستان کاشان در شش ماهه اول سال 1373
از نظر گروه بندی درمانی 35% درمان طبی، 51% جراحی و 14% نیاز به درمان نداشتند.


بررسی شیوع باکتریوری آسمپتوماتیک در یک مدرسه ابتدایی دخترانه و یک مدرسه ابتدایی پسرانه در شرق تهران در اسفندماه 1375


بررسی میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشخیص و درمان بیماریهای شایع و مهم مغز و اعصاب و عوامل موثر بر آن


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews

بررسی ده ساله همه گیر و آسیب شناسی تومورهای بدخیم حنجره در انستیتوکانسر در فاصله سالهای 75-1366
شیوع رکورنت نر و پارالیزی بدنبال 200مورد تیروئیدکتومی انجام شده در بیمارستان امیراعلم طی سالهای 76-1371
بررسی میزان اثربخشی دیازپام و پرومتازین به عنوان داروهای Precatheterism بر علائم حیاتی(تعداد ضربان قلب در دقیقه، تعداد تنفس در دقیقه و میزان دمای ب
بلفاروپلاستی و موارد عمل شده در بخش خصوصی در سال 1374
بررسی علائم کلینیکی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به بیماری سیروز صفراوی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در طی سالهای 75-70
بررسی تست تنفسی اوره آز در بیماران مبتلا به هلیکوباکترپیلوری، قبل و بعد از درمان
تعیین ویژگیهای نتایج مختلف آندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی بهمن ماه 1373 و ارتباط آن با اض
تعیین فراوانی تشخیصهای مستند در پرونده های بیماران ترخیص شده از بخش داخلی بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در نیمه دوم سال 1371
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*