مقاومت داروئی در تب تیفوئید

بررسی آگاهی و نگرش خانمهای پره منوپوز و منوپوز در رابطه با درمان جایگزینی هورمونی (H.R.T) در 300 مورد خانمهای 35تا 60 ساله مراجعه کننده به درمانگاه
بررسی میزان رعایت اصول مبارزه با سل،‌بررسی بالینی و آزمایشگاهی سل و بررسی اپیدمیولوژی بالینی سا در بیماران مبتلا به سل ریوی تاییدشده در مرا
بررسی میزان آگاهی و عقاید کادر پرستاری بیمارستان شریعتی در سال 76 در مورد بیماری ایدز
بررسی یکصد مورد بیماران مبتلا به هریناسیون دیسک کمری در بیمارستان دکتر شریعتی طی سالهای 76-1373
بررسی علل مرگ در نزاعهای منجر به قتل
بررسی میزان تمایل خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد اسلامشهر نسبت به بستن لوله های رحمی و علل و عوامل وابسته به آن
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

مقاومت داروئی در تب تیفوئید
درسالهای گذشته افزایش مشخص در انسیدانس سویه های سالمونلای مقاوم به چند دارو در دنیا با اپیدمی های محدود منتشر از جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه همراه بوده هست.


بررسی شیوع کواتر بزرگی غده تیروئید و عوامل موثر بر ان و شیوع علائم کم کاری و پرکاری غده تیروئید و تاثیر گواتر بر وضعیت در مقطع دبیرستان در مدر
در این پایان نامه ضمن معرفی لغوی و اپیدمیولوژی این مقاومت داروئی نسبت به دو یا چند گونه اونتی بیوتیک اشاره شده هست.


بررسی اپیدمیولوژیکی، کلینیکی و تشخیص درمانی مسلولین با زمینه دیابت بستری در مجامع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مراجعه کننده به درمانگاه عفون
از نظر کلینیکی این اصطلاح به گونه هایی اطلاق میگردد که الگوی مقاومت بالینی مشابهی داشته و مقاومت نسبت به هرسه داروی درمان تیفوئید که کلرامفنیکل، آمپی سیلین و کوتریموکسازول باشد به یک اندازه باشد.


بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دختران پیش دانشگاهی آگاهی و عملکرد آنان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان در دوران سالمندی شهر کرمان، سال 1381
علائم شایع در این مقاومت عبارتند از وضعیت عمومی بیمار، عوارضی از قبیل شوک، اونسفالوپاتی، میوکاردیت و ایلئوس پارالیتیک، عدم جواب به درمانهای معمول.


مقایسه ارزش تشخیصی معیارهای آنتوپومتریک با معیارهای آزمایشگاهی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون
ضمنا آلترناتیوهای درمانی اون نیز سیپروفلوکساسین و سفالوسپوریتهای نسل سوم میباشد.


ارزیابی نقش آموزش، کارگروهی و توجه به مشتری در اجرای طرح مدیریت جامع کیفیت (TQM) در سیستمهای بهداشتی و درمانی شهرستان میانه از دیدگاه مجریان ط


بررسی علایم و علل خونریزی زیر ملتحمه در مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews

بررسی میزان استفاده کاربران ازمنابع اطلاعاتی مراکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تهران و شهید بهشتی
بررسی مورفولوژیکی،‌سیتوژنتیکی و الکتروفورزی شش جمعیت دیپلوئید و تتراپلوئید از جنس لولیوم(Lolium spp.)
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بخش هوایی و ریشه گیاه خردل وحشی ‏ ‎(SinapisarvensisL.) بر برخی پدیده های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus L
بررسی تاثیر هوش هیجانی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی
اطلس رایانه ای بیماریهای پوست برای پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی
تعیین تاثیر الکل مصرفی توسط موش نر بر پارامترهای اسپرم، کیفیت و تعداد جنین
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 82-1381
مقایسه اثر بی ‌دردی اسید اسکوربیک با دیکلوفناک در موش سوری نر
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*