تعیین فراوانی تعداد موارد سپسیس تایید شده و ویژگیهای آن بیماران در نوزادانی که با تشخیص احتمالی سپسیس در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 137


تعیین فراوانی تعداد موارد سپسیس تایید شده و ویژگیهای آن بیماران در نوزادانی که با تشخیص احتمالی سپسیس در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 137
این پایان نامه بمنظور تعیین فراوانی تعداد موارد سپسیس تایید شده و ویژگیهای اون بیماران در نوزادانی که با تشخیص احتمالی سپسیس در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 1371 بستری شده اند انجام شده و از 92 پرونده مربوط به نوزادان مذکور : نوزادان پسر بیش از دختر بوده و اکثرا دارای سنین زیر یک هفته بوده اند، علائم بالینی آپنه، مشکلات تنفسی، هیپوترمی، بیحالی، از بین رفتن رفلکس نوزادی، عدم شیرخواری، بیقراری، هیپوترمی، اپکتر، هستفراغ، دیستانسیون شکمی، اسهال، تشنج و ضایعات پوستی بوده هست، در 40.92% موارد کشت خون انجام و از بین اونها 10.81% موارد مثبت و شرایط جداشده عبارتند از سالمونلااونترویتیدیس، هستاف کواگولازمنفی و کلبیلابوده هست.


طراحی سیستم کنترل مقاوم H بی نهایت برای دسته ای از سیستم های آشفته تکین غیرخطی


تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس و ضروری در روغنهای هیدروژنه و کره های گیاهی موجود در بازار ایران در سال 1381


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews

بررسی نتایج پاپ اسمیرهای انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه طی سالهای 81-1379
بررسی نتایج عمل جراحی جدید استنوز هایپرتروفیک پیلور در م.ا.د. رازی کرمانشاه (82-1378)
بررسی میزان فراوانی پنومونی و مورتالیتی ناشی از آن در کودکان بستری در بیمارستان رازی کرمانشاه در سال 1381
تعیین فراوانی پروتئینوری در کودکان مدارس ابتدایی شهر قزوین در سال 1381
توزیع فراوانی بیماری ها و مدت اقامت بیماران در مرکزآموزشی-درمانی بیمارستان کودکان قدس شهرستان قزوین در طی سال 1380
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و نوع درمان در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک بستری شده در بیمارستان قدس قزوین از فرو
بررسی بروز هموکسی در طی همودیالیز و رابطه آن با نوع صافی بکار رفته،‌ در بیماران همودیالیز شونده بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سا
بررسی میزان آگاهی دختران در شرف ازدواج کرمانشاهی از روشهای پیشگیری از بارداری
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به الستئومیلیت بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 80-1370
بررسی توزیع اختلالات آناتومیک بینی در بیماران مبتلا به خرخر(Snoring)
بررسی اثر زنجبیل و دارونما در درمان ویار حاملگی در 200 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت دوران بارداری بیمارستان جواهری در بهار و تابستان
بررسی سطح سرمی روی و عوامل اپیدمیولوژیک همراه با آن در خانم‌های باردار تحت پوشش درمانگاه ثامن‌الائمه شهرستان کرمانشاه در نیمه اول سال 1383
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*