علل و شیوع برونشیت مزمن در زنان روستائی ایران

بررسی عوارض عروقی در ضایعه زانوی شناور Floating Knee در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدباهنر از مهرماه 1382 لغایت مهرماه 1383
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افتراق هاشیموتو از سایر پاتولوژیهای تیروئید
مطالعه قدرت و طبیعت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در پرولین: یک مطالعه از اساس،NBO وAIM
ارزیابی سیستم نمره دهی آلواردو در بیماران آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانسهای جراحی بیمارستانهای آموزشی کرمان
مقایسه علایم و نشانه های بازگیری در روش(Rapid detoxification ) و (Traditional detoxification) در مردان معتاد در حال ترک اعتیاد
بررسی الگوی سیتوکین های کمک کننده در بیماران تالاسمی ماژور متعاقب تحریک In Vitro
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

علل و شیوع برونشیت مزمن در زنان روستائی ایران
برونشیت مزمن یکی از شایعترین بیماریهای ریوی هست که در کشور ما % بالایی از افراد را گرفتار میکند.


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکترپیلوری در محیط آزمایشگاه در نمونه های اخذ شده از بیماران شهر کرمان
این % بالا در جامعه روستایی نیز % بالایی را بخود اختصاص میدهد که در این پایان نامه علل و شیوع برونشیت مزمن در زنان روستائی ایران را مورد بررسی برنامه داده ایم.


تهیه برگه شرح حال به صورت چک لیست برای ده گروه بیماری جراحی
در این بررسی که بر روی 100 زن روستائی صورت گرفت سن، شغل، محل سکونت، سابقه پختن نان در تنور، اعتیاد به سیگار-تنباکو و توتون، سابقه اعتیاد در خانواده، علائم کلینیکی و پاراکلینیکی برونشیت مزمن و درمان مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی فراوانی تشنج در کودکان کمتر از پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین از تاریخ 1/1/80 الی 1/1/83


مقایسه تخلخل و تراوایی لاگ CMR با داده های مغزه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

بررسی دموگرافیک بیماران دچار نارسایی حاد کلیوی ناشی از زمین لرزه دیماه سال 1382 شهرستان بم
هنجاریابی پرسشنامه باور به خرافات و بررسی آن بر روی دانشجویان پزشکی زن سال 1383
بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمین شهر کرمان نسبت به کودک آزاری(Child abuse) و غفلت از کودکان(Child neglet)
تعیین میزان رضایت بیماران از فرآیند مراجعه به پزشک در شهر کرمان
مقایسه اثر ضد دردی مورفین به دو روش تزریق عضلانی و ترکیبی از تزریق عضلانی و IV drip در بیماران وابسته به تریاک که تحت عمل جراحی قرار می گیرند
بررسی ارتباط بین علائم جسمانی و ریسک اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی (یک قطبی و دو قطبی)
بررسی عوامل اتیولوژیک کاتاراکت در 400 بیمار مبتلا به آن که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند در بیمارستان لبافی نژاد در سال 1382
بررسی علل مرگ داخل رحمی جنین و تاثیر آن بر روی مادر در طی 7 سال در بیمارستان جواهری تهران (1382-1375)
بررسی میزان شیوع آنمی فقر آهن در زنان باردار سه ماهه سوم حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی در سال 1383
برررسی اختلالات رفتاری در پسران سال اول دبستان در خانواده های پراولاد و مقایسه آن با خانواده های کم اولاد
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*