بررسی میزان شیوع سنی کاتاراکت در بیماران بستری و تحت عمل جرحی قرار گرفته ر بیمارستان طرفه در سه سال اخیر

ارزیابی میزان آگاهی کارورزان از نحوه تشخیص و درمان بیماری دیابت قندی
بررسی تغییرات حجمی مخچه رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
بررسی توزیع تنش در پریودنشیم کانین بالا و تعیین اپتیمم نیرو در حرکت Torque با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (Finite Element Method)
بررسی علل اختلاف فاحش در ابعاد جوانه های گل و گستردگی شکوفه دهی در دو رقم Ne plus Ultra و Masbovera بادام بر اساس پدیده گل آغاز و نمو گل
مقایسه فراوانی سرولوژی مثبت هلیکوباکترپیلوری بر مبنای الایزا در بیماران همودیالیز با گروه کنترل در بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان
مطالعه ترکیبات سطحی سلول (گلیکوکونژوگه‌ها) در هیپرپلازی خوش خیم و آدنوکارسینومای پروستات
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی میزان شیوع سنی کاتاراکت در بیماران بستری و تحت عمل جرحی قرار گرفته ر بیمارستان طرفه در سه سال اخیر
کاتاراکت کدورت عدسی هست و با ایجاد‏‎Opacity‎‏ در لنز مشخص مى شود.


بررسی میزان هورمون تستوسترون در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست شهرستان زاهدان در سال 82-81
کاتاراکت عامل کوری قابل برگشت 15 میلیون نفر در جهان می‌باشد و پیش‌بینی شده که این رقم به 40 میلیون در سال 2525 برسد.


مقایسه تغییرات همودینامیک و زمان ریکاوری انفوزیون مداوم آلفنتانیل با رمیفنتانیل طی بیهوشی با پروپوفول +O2+N2O در بیماران تحت عمل جراحی کاتار
کاتاراکت ناشى از سن یک علت بسیار شایع اختلال بینایی و کورى افراد بالغ در جهان هست در جمعیت معمول جهان بروز کاهش بینایی به دلیل کدورت لنز هر ساله افزایش می‌یابد.


بررسی آپاندکتومی‌های انجام شده در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان در سال 1381 از نظر تعیین موقعیت آناتومیک آپاندیس
در این مطالعه هدف، تعیین میزان شیوع سنی کاتاراکت در 200 بیمار تحت عمل جراحی برنامه گرفته به علت کاتاراکت بود.


بررسی علل نارسایی مزمن کلیوی در بیماران بستری و تحت همودیالیز بیمارستان اطفال حضرت علی اصغر (ع) شهرستان زاهدان (در سالهای 82-1374)
(در سه سال اخیر) بیشترین % سنی کاتاراکت 60<سال بود، یعنى کاتاراکت ناشى از افزایش سن بیشترین % را به خود اختصاص داد.


بررسی علائم کلینیکی و پاراکلینیکی سل سیستم عصبی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی و خاتم الانبیاء زاهدان در طی سال 81-79
بیشترین نوع کاتاراکت ناشی از افزایش سن هم ‏‎Posterior Sub Capsular‎‏ و ‏‎Ulcear Sclerosis‎‏ می‌باشد.


بررسی توانایی سیل مدخل کانالیCore-Max و MTA در دندان‌های معالجه ریشه شده جهت جلوگیری از کرونال میکرولیکیج
برخى از، ‏‎Congenital Cataract‎‏ در سنین بالاتر تظاهر می‌نماید.


اثر واریکوسلکتومی در بهبود درد بیضه


بررسی آگاهی زنان باردار مراجعه کنننده به کلینیک زنان بیمارستان علی بن ابیطالب شهر زاهدان در مورد مراقبت‌های دوران بارداری


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews

مقایسه نوع مکانیسم‌های مقابله با استرس با احساس سلامت روان در جانبازان جنگ تحمیلی زاهدان در سال تحصیلی 82-81
بررسی شیوع پارگی رحم و عوامل اتیولوژیک آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 79-80 و 81
نقش خانواده و دیگر ریسک فاکتورها در انتقالHCV در شهر زاهدان
بررسی آگاهی و نگرش همسران زنان مراجعه کنننده به کلینیک زنان بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) شهرستان زاهدان در مورد روشهای تنظیم خانواده در سال 1
مقایسه میانگین نمره اضطراب و افسردگی قبل و بعد از سم زدایی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان بهاران
دیابت تیپ یک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بوعلی زاهدان در زمستان 1381
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*