‏‎IPv4 Lookup‎‏ در نرم‌افزار

بررسی اثر Preflaring ریشه بر روی دقت دستگاه Root ZX
بررسی فراوانی تعلق به خانواده‌های چند همسری در زنان مبتلا به پانیک مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی زاهدان
بررسی افسردگی و شدت آن در فامیل درجه یک معتادین مراجعه کننده به کلینیک ‌های ترک اعتیاد زاهدان در تابستان سال 1382
تعیین میزان فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کانسر معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان بین سالهای 80-1377
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در زمستان 1383
بررسی مقایسه قطر قدامی خلفی کانال نخاعی کمری با سونوگرافی CT اسکن در بیماران مراجعه کننده CT بیمارستان بوعلی زاهدان
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

‏‎IPv4 Lookup‎‏ در نرم‌افزار
اینترنت به عنوان یک شبکه بزرگ کامپیوتری در حال تبدیل به زیرساختی مهم برای توسعه جوامع بشری هست.


بررسی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پايه ی ترین عنصر تشکیل دهنده اینترنت روترهای IP می باشند که وظیفه اونها رد و بدل کردن بسته های IP بین شبکه هایی هست که روتر اونها را به یکدیگر وصل می نماید.


بررسی علل تمایل و عدم تمایل به توبکتومی در زنان مولتی پار سنین باروری مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در نیمه
تصمیم اونکه یک بسته رسیده به کدام شبکه فرستاده شود با هستفاده از عملی به نام IP Lookup گرفته می شود.


مقایسه میانگین تغییرات فشار خون در دو گروه از دانشجویان دختر ورزشکار (رشته تربیت بدنی ) و غیر ورزشکار (رشته پزشکی ) زاهدان در سه وضعیت قبل . حین
طی این عمل آدرس مقصد بسته IP با عناصر موجود در جدول مسیریابی تطابق داده شده و بزرگترین تطابق به عنوان هدف انتخاب می گردد.


بررسی فراوانی ضایعات مختلف سرویکس پاپ اسمیرهای انجام شده زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان 1383
چالش عمده مساله IP Lookup اون هست که جداول مسیریابی بسیار بزرگند و وقت موجود برای پردازش بسته ها بسیار کم هست.


بررسی شیوع کم وزنی نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در زایشگاههای شهر زاهدان از فروردین 1383 تا شهریور 1383
روشهای زیادی برای حل این مسأله پیشنهاد شده هست.


بررسی مقایسه‌ای استحکام فشاری Core های ساخته شده ازCoremaxII با Core های ساخته شده از آمالگام و کامپوزیت بصورت Invitro
در این پایان نامه اصول حاکم بر روشهای مهم را بررسی می کنیم.


مقایسه تاثیر دو داروی تیوپنتال و پروپوفول روی سیستم قلبی - عروقی در بیماران تحت درمان شوک الکتریکی در مرکز روانپزشکی زاهدان تابستان 83
سپس با معرفی ساختار DMP-Tree و تغییر اون برای عمل IP Lookup سه روش برای این کار پیشنهاد می کنیم.


بررسی چگونگی دریافت HBIG در نوزادان بدنیا آمده از مادران HBSAg مثبت در بیمارستان قدس زاهدان در سال 83-82
روش اول کاملا نرم افزاری روش دوم با هستفاده از سرعت دهی به محاسبات و روش سوم با موازی سازی کامل به سرعتهای بالایی می رسد.

نتایج عملی ارایه شده حاکی از اونند که روشهای ما از معدود روشهایی هستند که با وجود پشتیبانی از سرعتهای بالایی می رسد.

نتایج عملی ارایه شده حاکی از اونند که روشهای ما از معدود روشهایی هستند که با وجود پشتیبانی از سرعتهای بسیار بالا قابلیت گسترش خوبی نیز دارند.
88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews

مطالعه تغییرات ، هیستوپاتولوژیک بیضه رتها به دنبال تاثیر گازهای حاصل از جوشکاری اتصالات فلزی
مقایسه میزان بی‌دردی و تغییرات همودینامیک دو داروی رمیفنتانیل و مورفین در طی انجام سنگ شکنی با امواج شوکی از خارج بدن (ESWL) در بیماران دارای س
تاثیر فنتانیل داخل بینی در کنترل درد بعد از عمل در مقایسه با فنتانیل وریدی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان زمستان 81 - بهار 82
تعیین فراوانی پیکا در زنان باردار مر اجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء زاهدان در سال 1383
مقایسه نمره خودپنداره در دانشجویان پزشکی با تجربه مصرف مواد و دانشجویانی که تجربه مصرف مواد ندارند
بررسی شیوع علائم روانی در بیماران صرعی مراجعه کننده به کلینیک اعصاب با استفاده از پرسشنامهSCL-90-R از بهمن 1381 تا خرداد 1382
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*