تعیین فراوانی ناهنجاریهای دهانی - فکی در بیماران مبتلا به B تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) شهر زاهدان در سال 81-1380

بررسی شیوع انواع اختلالات روانی در بیماران ترومایی مقصر ناشی از حوادث رانندگی مراجعه کننده به اورژانسهای شهید صدوقی، شهید رهنمون و شهدای کا
بررسی فراوانی عوامل قارچی در مبتلایان به سینوزیت مزمن در بیمارستان خاتم در نیمه اول سال 1383
بررسی اندکسهای هماتولوژیک و آنالیز الکتروفورتیک در ناقلین هتروزیگوت موتاسیون IVS 1-5 زنجیره بتاگلوبین در مراجعه کنندگان به آزماشگاه تشخیص ق
بررسی تغییرات حجمی مغز رت بالغ نر به دنبال تجویز کربنات لیتیم با استفاده از تکنیک استریولوژی
مطالعه هیستوشیمی کبد در دیابت IDDM در موش صحرایی
مقایسه دو روش تعبیه AVF (با دیلاتاسیون توسط سالین هپارینه و بدون آن ) در بیماران نیازمند به همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم در سال 83
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

تعیین فراوانی ناهنجاریهای دهانی - فکی در بیماران مبتلا به B تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) شهر زاهدان در سال 81-1380
بیماری تالاسمی ، شایعترین اختلال تک ژنی شناخته شده هست که نوع ماژور اون شدیدترین کم خونی موجود در ایران میباشد و از اونجاییکه شیوع بیماری در کشور ما و از جمله در هستان سیستان و بلوچستان بسیار بالاست لازم دانستیم که این بیماری را از جهات مختلف دندانپزشکی مورد بررسی کامل برنامه دهیم.


بررسی و مقایسه سلامت روان در دانشجویان پسر مجرد سیگاری و غیر سیگاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی زهدان
هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ناهنجاریهای دهان و فک و جمجمه در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژوری هست که به طور منظم جهت معاینه و دریافت خون به بیمارستان علی اصغر (ع) شهر زهدان مراجعه مینمايند.


بررسی عوامل اقلیمی، خاکی و شکل زمین در تعیین تولید محدوده های بوم شناختی مرتعی و ارزیابی کارایی مدل ‏‎ERAMS‎‏ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طغرود
و از بررسی اونها به طور خلاصه میتوان نتیجه گرفت که ناهنجاریها با افزایش سن، سیر پیشرونده داشته و بین دو جنس مذکر و مونث تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد، و نیز باید تعویق افتادن وقت شرون درمان در این بیماران،میزان شیوع اونومالی ها افزایش می یابد.


بررسی شیوع کونژنکتیویت در نوزادان متولد شده در بیمارستان جواهری طی سال 83-1382


تلقین و آنالیز داده های سنجنده ‏‎ASTER‎‏ با داده های ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف کانی سازی مس در محدوده برگه های توپوگرافی 50000/1 حامیدن و کنگ به


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews

بررسی میزان شیوع دیابت شیرین در مبتلایان به نشاگان تونل کارپال
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پاییز 83
بررسی انگیزه های معتادین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی لقمان جهت ترک اعتیاد از مهرماه 80 تا مهر ماه 81
بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های بدخیم در زاهدان در سال 1383
بررسی میزان آگاهی و رفتار مادران کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان، از اسهال و تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در س
بررسی اثر شوک الکتریکی روی فشار داخل چشم در بیماران تحت درمان با شکوک الکتریکی در بیمارستان روانپزشکی زاهدان تابستان 83
‏‎تأثیر‎‏ استرس زلزله بم بر ‏‎Sex Ratio‎‏، وزن هنگام تولد و زایمان زودرس در نوزادان متولد شده بعد از زلزله بم
ارزیابی آگاهی پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد مصرف، عوارض و درمان اثرات قرصهای اکستازی در سال 1383
تعیین تفاوتهای موجود بر اساس جنسیت در مرگ و میر زودرس بعد از ‏‎MI‎‏
بررسی تاثیر گاز هالوتان بر پتانسیل برانگیخته از بینایی (‏‎VEP‎‏) ‌در اطفال
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*