بررسی میزان حساسیت سونوگرافی ترانس ابدومینال در تشخیص حاملگی خارج رحم ( E.P ) در بیماران مشکوک به E.P مراجعه کننده به بیمارستان خاتم و زایشگاه

بررسی نتایج جراحی آنتی ریفلاکس Gil-Vernet در درمان ریفلاکسهای مثانه به حالب درجه IVوV در کرمانشاه سال 1385-1381
بررسی معیارهای رشدی در کودکان 2 ماهه تا 20 ساله مبتلا به بیماریهای مزمن در بیمارستان امام رضا (ع)و بیمارستان قلب امام علی (ع) کرمانشاه در سال 1385
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس شهر قزوین در مورد انواع رفتارهای پرخطر
مقایسه اثر هپارین با وزن مولکولی کم و هپارین معمولی در بیماران مبتلا به سندرم های حاد کرونری
جداسازی اکتینومیست‌های هوازی از خاک شهر قزوین در نیمه اول 86
بررسی اثرات هیستولوژیک آمیگدالین بر کلیه ی موش های سوری
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی میزان حساسیت سونوگرافی ترانس ابدومینال در تشخیص حاملگی خارج رحم ( E.P ) در بیماران مشکوک به E.P مراجعه کننده به بیمارستان خاتم و زایشگاه
حاملگی خارج رحم با شیوع 2% علت اصلی مرگ مادران در سه ماهه اول حاملگی هست .


بررسی اثرات استرس ازدحامی بر سلول های لایه هرمی داخلی مغز موش سوری نر
سونوگرافی یکی از مهمترین روشهای تشخیص حاملگی خارج رحم محسوب می‌شود و این مطالعه جهت تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص EP و میزان حساسیت هر یک از یافته های سونوگرافی توده آدنسکال مایع در لگن و تغییرات رحمی در تشخیص EP طراحی گردیده هست.


تعیین شیوع هلیکوباکتر پیلوری در نمونه تونسیل بیماران مبتلا به هیپرتروفی تونسیل مراجعه کننده به بیمارستان قدس شهر قزوین با روش Scorpion Real -Time PCR
روش کار: خانم های در سن باروری مراجعه نماينده به اورژانس بیمارستانهای خاتم و قدس زاهدان در سال 1382 که بر پايه شرح حال و علائم بالینی شک به EP در اونها وجود داشت، مورد سونوگرافی ترانس ابدومینال برنامه گرفتند و در نهایت اونها که به روش لاپاراسکوپیک یا لاپاروتومی تشخیص در اونها قطعی شده داخل مطالعه باقی ماندند.


بررسی توزیع شدت تنگی عروق کرونر بر حسب سطح لیپوپروتئین های پلاسما و فاکتورهای دموگرافیک در 492 بیمار آنژیوگرافی شده در بیمارستان های بوعلی سی
نتایج پژوهش نشان می دهد که در نهایت 56 بیمار مطالعه را به پایان رساندند که در 44 نفر اونها وجود EP در عمل جراحی و یا لاپارسکوپی اثبات شد.


بررسی اثرات هیستولوژیک استرس اجتماعی بر روی مخچه موش نر
حساسیت سونوگرافی به میزان 2/93% و ویژگی سونوگرافی در تشخیص EP 6/66% برآورد گردید.


بررسی تاثیر مصرف فیبر غذایی (سبوس گندم) بر میزان کاهش قند خون بعد از غذای افراد مبتلا به اختلال قند ناشتا (IFG)
در مورد یافته های مورد بررسی سونوگرافیک مایع آزاد با 84% بیشترین میزان حساسیت را دارا بود.


بررسی تنش و سندرم روده تحریک پذیر و برخی عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی قزوین مقطع بالینی
ت.ده آدنسکال با میزان حساسیت 68% در رده دوم برنامه داشت.


بررسی یافته های بالینی آزمایشگاهی و رادیولوژیکی در کلیه بیماران مبتلا یا مشکوک به آنفلوانزای(A(H1N1 بستری در بیمارستانهای ابوعلی سینا و قدس قز
و کمترین حساسیت به میزان 34% مربوط به تغییرات رحمی بود.


بررسی شیوع بیماری عروق کرونر (CAD) در خانم های بستری در بخش قلب بیمارستان (بوعلی سینا) سال 88 با شکایت درد قفسه سینه بدون سابقه CAD شناخته شده
سونوگرافی حساسیت بالایی در تشخیص EP دارد.

امامیزان ویژگی اون نسبتا کم هست .

که می‌توان از روشهای دیگر همچون سونوگرافی ترانس واژینال جهت افزایش میزان ویژگی سونوگرافی هستفاده نمود.
94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

بررسی فراوانی و شدت اختلال اضطرابی در بالغین مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک «مراجعین به کلینیک آلرژی بیمارستان قدس قزوین»
بررسی مقایسه ای میزان شیوع عارضه آسپیراسیون در دو روش بی حسی اسپاینال و بیهوشی عمومی
بررسی میزان ترومای CBD در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود از سال 1385 لغایت اسفند 1387
مقایسه دو روش مایع درمانی بر ثبات وضعیت همودینامیک و کاهش عوارض ناشی از کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان خاتم الانبیاء در ساله
بررسی Shock Index در بیماران مولتیپل تروما و ارتباط آن با Out com بیماران
بررسی قد، وزن و دور سر کودکان صفر تا پنج سال مراجعه کننده به پایگاه بهداشت بیمارستان آموزشی -درمانی قدس قزوین در مقایسه با NCHS
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*