بررسی شیوع پارگی رحم و عوامل اتیولوژیک آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 79-80 و 81

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی قزوین در زمینه رعایت استانداردهای مراقبت تماسی درسال 1387
مقایسه شیوع حاملین MRSA بینی در بیماران دیابتی با بیماران زخم پای دیابتی در بیمارستان بوعلی در بین سالهای 1387-1386
مقایسه حجم خونریزی حین و پس از عمل جراحی ستون فقرات در 2 گروه با مصرف و بدون مصرف انوکساپارین در بیمارستان بوعلی از اردیبهشت 86 تا فروردین 87
بررسی شاخص های رشد (قد وزن) در کودکان دختر 7 - 11 ساله شهرستان قزوین و مقایسه آن با سه شهرک حومه آن
مقایسه اثر دوزهای مختلف آترواستاتین روی جلوگیری از نفروپاتی ناشی از ماده کنتراست در بیماران تحت آنژیوگرافی در بیماران بیمارستان بو علی سین
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن جراحی شده در قزوین - ایران
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی شیوع پارگی رحم و عوامل اتیولوژیک آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 79-80 و 81
تحقیق حاضر در مورد پارگی رحم می باشد که خود یکی از عوارض جدی مامایی هست.


بررسی عوامل موثر در خونریزی پس از آدنوتونسیلکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین
سهی شده هست که میزان شیوع و شرایط اتیولوژیک موثر در پارگی رحم در زنانی که جهت زایمان به این مرکز در طی سالهای 81-1379 مراجعه کرده اند بدست می آید.


بررسی فراوانی ناهنجاریهای کلیوی در هیدرنفروز جنینی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان افضلی پور در طی سالهای 87-1384
تعداد کل زنانی که جهت زایمان اعم از طبیعی یا سزارین در سه سال فوق الذکر مراجعه نموده اند 23480 مورد می باشد.


مقایسه نتایج حاصل از تجویز شبانه و صبحگاهی پردنیزولون با دوز کم در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
که در بین این موارد تنها 28 مورد پارگی رحم دیده شده هست.


بررسی سندرم‌های درد در جانبازان ضایعه نخاعی
در نتیجه میزان شیوع پارگی رحم در این سه سال در زنان مورد مطالعه 1/0 % می باشد.


بررسی دموگرافیک نتایج پاتولوژیک تومورهای چشمی در طی 10 سال (ابتدای 1376 تا پایان 1385) در بیمارستان شهید صدوقی
خص.صیات بیماران مبتلا به پارگی رحم به شرح زیر هست: 1- میانگین سنی بیماران 5/28 سال بود که حداقل سن 16 سال و حداکثر سنی 42 سال می باشد.


بررسی CSF در نوزادان با تشخیص سپسیس زودرس و میزان مثبت شدن آن در نوزادان مبتلا به سپسیس زودرس بدون علائم عصبی در بیمارستان قدس قزوین
اکثریت بیماران در بین سنین 25 تا 35 سال بودند.


بررسی سطح انسولین و قند خون ناشتادر بیماران مبتلا به PCOS
2- اکثریت بیماران ار لحاظ تعداد پاریته قبلی در گروه Multi Parity و کمترین اونها در گروه High Parity بودند.


مقایسه تاثیر مکمل آهن روزانه و دوبار در هفته در پیشگیری از کمبود آهن و آنمی فقر آهن در شیرخواران
3- در این پژوهش 3/64% بیماران مبتلا به پارگی رحم هیچگونه سابقه سزارین قبلی (اسکار رحم) نداشتند در حالیکه 7/35% اونها سابقه سزارین داشتند.

4- در این تحقیق 75% بیماران تحت اینداکشن با اکسی توسین برنامه نگرفته بودند و فقط 25% بیماران اینداکشن با اکسی توسین داشتند.

5- در مورد توزیع فراوانی وزن جنین باید خاطرنشان نمود که 23 مورد از جنین ها که فوت شده بود وزن نشده بودند و از 5 موردی که وزنشان موجود بود ، 4 مورد زیر 4000 گرم و 1 نفر با وزن بالای 4000 گرم بودند.

6- شرایط اتیولوژیک موثر در بیماران به پارگی رحم سه مورد (دستوشی، سزارین قبلی و اینداکسن با اکسی توسین بود.

در این تحقیق میزان مورتالیتی مادیان 1مورد و میزا ن مورتالیتی جنین 23 مورد بود.

همچنین میزان هیسترکتومی 5 مورد بدست آمد.

تمام 28 مورد بیماران مبتلا به پارگی رحم خانه دار بودند.
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews

بررسی میزان شیوع موارد مثبت تست PPD در دو رده سنی 12-16 سال و 50-40 سال در شهر ضیاء‌آباد سال 1387
بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک ارئوس در تمام افرادی که وارد NICU می‌شوند و اثر شستن دست بر روی آن در بیمارستان شهید صدوقی یزد
بررسی حساسیت و ویژگی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته در تشخیص درجات مختلف نفروپاتی دیابتی
ارزیابی ارزش سونوگرافی در تشخیص VUR در بیماران مبتلا به UTI
تعیین نمایه گلایسمیک سیب گلاب، سیب لبنانی، زردآلو و آلو طلایی
بررسی مقایسه ای اپیدمیولوژیک سلامت روان در بیماران تالاسمیک بزرگ تر از 12 سال وابسته به دریافت خون با گروه شاهد در شهرستان قزوین
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*