بررسی بالینی وباکتریولوژیک اسهالهای مهاجم دربیماران بستری دربیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد،1376

تعیین درصد فراوانی IMGR و Prematurity در نوزادان بدنیا آمده در مادران زیر و بالای 18 سال در مراجعین به زایشگاه قدس زاهدان از فروردین تا اسفند 1378
بررسی تومورهای نخاعی در بیماران بستری در بخش جراحی اعصاب بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) از مهر 73 لغایت شهریور 1377
بررسی حساسیت معیارهای روتین در تشخیص انفارکتوس حادمیوکارد در بیمارستان خاتم الانبیاء در 24 ساعت اول بستری بیماران در سال 77
تعیین میزان حد پایین بقاء در نوزادان با وزن کم هنگام تولد در زایشگاه قدس زاهدان در نیمه دوم سال 77 و نیمه اول سال 1378
مقایسه شیوه‌های مقابله‌ای در افراد معتاد به مواد مخدر و افراد غیرمعتاد در موقعیتهای استرس‌زا
بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامت روانی آنها
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot

بررسی بالینی وباکتریولوژیک اسهالهای مهاجم دربیماران بستری دربیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد،1376
اسهالهای عفونی دراثرتهاجم وتخریب دیواره مخاطی روده ایجادمی شوندوشرایط بیماری زاباتهاجم به مخاط روده وتکثیروانتشاراون درنواحی مجاورباعث ایجاداسهال التهابی ومهاجم می شوند.باتوجه به افزایش ناگهانی بیماران درطی ماههای گرم سال وافزایش مراجعین مبتلا به اسهال مهاجم به اورژانس بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکردبررسی برروی 154 بیماربستری صورت گرفت .پس ازمطالعه نالیدیکسیک اسید به عنوان داروی انتخابی جهت مبتلایان پیشنهادگردیدوداروی جنتامایسین به عنوان دارویی که نیاز به بررسی بیشترجهت هستفاده درمبتلایان داردتوصیه شد.


بررسی اثر بتادین در پیشگیری از کونژنکتیویت نوزادی در زایشگاه قدس زاهدان تابستان 78


بررسی تغییرات تحریک مکرر عصب سیاتیک به روش الکترونوروگرافی در افراد سالم در بیمارستان خاتم در سال 1377


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews

بررسی فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) زاهدان از سال 1372 لغایت 1377
بررسی فراوانی نسبی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به یک مطب خصوصی طی سالهای 1374 لغایت 1378
مقایسه یافته‌های هیستروسالپنگوگرافی در بیماران با نازایی اولیه و ثانویه مراجعه کننده به بخش رادیولوژی زایشگاه قدس
بررسی شیوع و نوع عفونت در بیماران دیابتیک بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 76 الی مهر 77
بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلازی‌های خوش خیم و بدخیم در کودکان 0-14 ساله مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان سالهای 73-77
بررسی رابطه قد و وزن نوزاد با سن مادر در 1000 نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان قدس زاهدان
بررسی فراوانی نوزادان مبتلا به پاچنبری متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1376-79
مطالعه تاثیر کیفیت ترانسفیوژن در دفع ادراری کریستال اورات آمورف در افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در زاهدان در سال 1377
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اشکال دارویی موجود در سطح داروخانه‌ها سال 1377
بررسی میزان بروز ناتوانی جنسی بدنبال پروستاتکتومی
بررسی کارائی تشخیص آسپیراسیون شیره معده در سل ریوی بالغین در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی (77-78)
بررسی میزان عملکرد 1000 مادر مراجعه کننده به بیمارستان اطفال زاهدان در ارتباط با شروع قطره آهن در کودکان 5-24 ماهه سال 1378
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*