مقایسه دمای زیر بغلی با دمای دهانی یا داخل مقعدی در سه گروه شیرخواران، اطفال و باللغین تبدار و غیر تبدار

بررسی فراوانی نسبی رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به یک مطب خصوصی طی سالهای 1374 لغایت 1378
مقایسه یافته‌های هیستروسالپنگوگرافی در بیماران با نازایی اولیه و ثانویه مراجعه کننده به بخش رادیولوژی زایشگاه قدس
بررسی شیوع و نوع عفونت در بیماران دیابتیک بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 76 الی مهر 77
بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلازی‌های خوش خیم و بدخیم در کودکان 0-14 ساله مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان سالهای 73-77
بررسی رابطه قد و وزن نوزاد با سن مادر در 1000 نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان قدس زاهدان
بررسی فراوانی نوزادان مبتلا به پاچنبری متولد شده در زایشگاه قدس زاهدان در سالهای 1376-79
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اشکال دارویی موجود در سطح داروخانه‌ها سال 1377
بررسی میزان بروز ناتوانی جنسی بدنبال پروستاتکتومی
بررسی کارائی تشخیص آسپیراسیون شیره معده در سل ریوی بالغین در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی (77-78)
بررسی میزان عملکرد 1000 مادر مراجعه کننده به بیمارستان اطفال زاهدان در ارتباط با شروع قطره آهن در کودکان 5-24 ماهه سال 1378
مقایسه شیوع در دو روش بی‌حسی نخاعی بالیدوکائین 5 درصد و پیواکائین 0/5 درصد برای عملهای سزارین در زایشگاه قدس زاهدان از اول تیرماه 77 لغایت اول
بررسی جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه مرکزی زاهدان
بررسی اثر سوءتغذیه روی میزان مرگ و میر از پنومونی و اسهال در کودکان 2 ماهه تا 26 ماهه (3 ساله) بستری شده در بیمارستان اطفال حضرت علی‌اصغر (ع) زاه
ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در دانشکده پزشکی زاهدان از دیدگاه اینترن‌های رودی مهرماه 1371
بررسی میزان هپاتیت دارویی و علایم بالینی و آزمایشگاهی آن در بیماران مسلول مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زاهدان طی سالهای 75-7
بررسی تاثیر وضعیت مختلف ماه در رخداد خودکشی و بحرانهای روانی
جداسازی و شناسایی ترکیبات رنگی گلبرگهای گیاه گل جعفری (TAGETES ERECTA)
بررسی حساسیت داروئی ویبریو کلرا در استان سیستان و بلوچستان در اپیدمی سال 1377
بررسی شیوع هپاتیت c در زندانیان استان سیستان و بلوچستان
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*