مقایسه شیوع حاملین MRSA بینی در بیماران دیابتی با بیماران زخم پای دیابتی در بیمارستان بوعلی در بین سالهای 1387-1386

بررسی شیوع افسردگی و استرس در 150 بیمار مراجعه‌کننده با شکایت سردرد به کلینیک داخلی بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان در سال 78-79
بررسی فراوانی انواع انسداد روده و عوامل موثر در مورتالیتی ناشی از آن در نوزادان در مرکز جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی سالهای 1371-137
بررسی سه ساله مننژیت سلی در بیماران مبتلا به منژیت آسپتیک (تحت حاد و مزمن) با تاکید به روش استوارت (stewaet)
تعیین کارآیی تشخیص سونوگرافی شکم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا قبل از عمل در بیماران مراجعه‌کننده به بخش جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیا
بررسی یافته‌های بالینی پس از لاپاراتومی اورژانس در بیماران باترومای شکم در بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان در سال 1375-1376
بررسی میزان شیوع پریکاردیت در فاز حاد انفارکتوس میوکارد در بیماران بستری در بخش CCU بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) زاهدان طی سالهای 75-76
Is using bindAuthentication with Spring and Active Directory impossible?
Messy bash variable
Creating a zip archive of the maven “target” directory
Hibernate querycount query, dont know how to do
How do you return a string from a function correctly in Dynamic C?
bad_application error starting erlang gen_server application
Downloading file by WebClient Exception
Highlighting dates between two selected dates jQuery UI Datepicker
CSS gaps between image links for no reason
Mod-Rewrite loading files behind the DocumentRoot
مقایسه اثر درد شیاف دیکلوفناک با نوع تزریق عضلانی آن در روز اول بعد از عمل، در بیماران لاپاراتومی شده بستری در بخش جراحی بیمارستان خاتم الان
تعیین مدت زمان نرمال شدن فونکسیون کلیه بر طبق علل مطرح شده در نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه در بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) از فروردین 77 ت
بررسی و ارزیابی ایمنی سلولی با انجام تست PPD در افراد تالاسمی مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان تیرماه 1377
بررسی توزیع پراکندگی هپاتیت a و b در جمعیت زیر 15 سال ارجاع داده شده به سازمان انتقال خون زاهدان در طی سالهای 1375-78
بررسی یافته‌های کلینیکی و پارا کلینیکی موارد بلوغ زودرس در طی یکسال در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه غدد بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) زا
بررسی میزان شیوع کله‌سیستیت حاد بدون سنگ در بیماران بستری در بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) زاهدان طی دوره پنج ساله 73-77
بررسی میزان آگاهی گروههای پرخطر در مورد پیشگیری و راههای انتقال بیماریهای هپاتیت B و ایدز در تابستان 78 در زاهدان
مسمومیت با دیژیتال
بررسی تعیین نوع روش های پیشگیری از بارداری در خانم‌های 35 سال و بالاتر در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در سال 1378-79
تعیین علل خارج ریوی شایع و قابل بررسی دیسترس تنفسی در بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستانهای علی اصغر زاهدان از مهرماه 1373 تا مهرماه 1378
مروری بر آنومالی پاچنبری (CLUB FOOT) و بررسی توصیفی گذشته‌نگر 29 نمونه پاچنبری زاده در بیمارستان‌های زنان و زایمان شهر یزد در دو سال(از مهر 76 تا ش
بررسی شیوع اختلالات آزمایشات انجام شده قبل از اعمال جراحی الکتیو در گروههای سنی مختلف از بیماران بستری شده در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهد
بررسی میزان استرس ناشی از کار در معلمین ابتدائی شهرستان زاهدان
How can I use `scp` to deploy a website's `.htaccess` file?
Redirecting non-www URL to www
How do I use .htaccess to redirect to a URL containing HTTP_HOST?
How to make a web app appear at the root of the site?
Edit php.ini with .htaccess
Find the page that the user intended to see
Redirect rule in .htaccess is taking me to the wrong place
Want to redirect all visitors except for me
How to pass-through requests not going to specific directories to index.php/path?
What's wrong with this htaccess redirect?
*