تولید و ارزیابی نانو کنتراست مدیا ملکولی Gd3+-dendrimer-asparagine جهت عکسبرداری از بافت های فعال متابولیک مانند سرطان

بررسی میزان اثربخشی نیتروگلیسیرین ترینیترات موضعی در درمان Impingement Syndromd در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان امیرالمومنین (ع
بررسی اثر داروهای شیمی درمانی متعاقب عمل سرطان پستان بر روی سیستم بینایی بوسیله تکنیک پتانسیل برانگیخته از بینایی (VEP) در بیماران مراجعه کنن
بررسی اثرلیزر AblativeCO2Fractional برروی چین وچروک کل صورت(Full Face) در بیماران مراجعه کننده به مرکز لیزر درمانی مهرگان طی سالهای 89-1388
بررسی میزان شیوع و شدت سردرد و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در اینترنهای دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال1390
بررسی میزان شیوع عوامل خطر سیگار، دیابت و هایپرلیپیدمی در بیماری روتاتور کاف شانه در مراجعه کنندگان به بیمارستان بوعلی طی سال 1390
بررسی تاثیر شیرمادر در بروز درماتیت آتوپیک در شیرخواران در مراجعین به کلینیک اطفال بیمارستان امیرالمومنین طی سالهای 1390-1389
Access denied when starting SQL Server Express from command line
Need help to solve query (using datepart)
Sqlalchemy - Difference between query and query.all in for loops
sqlalchemy document
Multiple Mappers for the same class in different databases
TurboGears2/SQLAlchemy: Inserting a new row into a table with an autoincrement Primary Key
Override default in sqlalchemy reflected tables
Star schema in SQLAlchemy
Sqlalchemy : association table for many-to-many relationship between groups and members. How can I delete a relationship?
Random ids in sqlalchemy (pylons)

تولید و ارزیابی نانو کنتراست مدیا ملکولی Gd3+-dendrimer-asparagine جهت عکسبرداری از بافت های فعال متابولیک مانند سرطان
سرطان عامل پیشرو مرگ و میر در دنیا می‌باشد،بر طبق آمار فراخوان شده توسط ساوقت بهداشت جهانی سرطان سینه یکی از شایع‌ترین انواع در بین خانم‌ها در دنیا می‌باشد.بی‌شک تشخیص زود هنگام سرطان نقش موثری در افزایش بقای این بیماران دارد.امروزه تکنیک‌های متفاوتی جهت تشخیص سرطان هستفاده می‌گردد که دراین میان تکنیک‌های تصویربرداری MRIاز جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست، ولی اشکال این روش نداشتن قدرت تفکیک کافی و عدم تصویربرداری هدفمند می‌باشد.بیان گیرنده‌های (N-methyl-D-aspartate receptor) NMDAدرسلول‌های سرطانی به عنوان به دام اندازنده نیتروژن افزایش می‌یابد که اسید آمینه‌ی آسپاراژین به عنوان لیگاند اون می‌باشد،از سوی دیگر دندریمر با ساختار شاخه مانند در سوار کردن مقدار زیادی Gd3+ بر روی خود،افزایش در انحلال‌پذیری و کاهش عوارض جانبی موثر می‌باشد ما در این طرح بر اون شدیمیک نانو کنتراست مدیا هدفمند شده با کارایی بالاترو کنتراست بهتروعوارض پایینکه تولید نماییم.تهیه این نانو کنتراست مدیا متشکل از سه مرحله‌ی پايه ی می‌باشد که عبارت‌انداز:1-سنتز Anionc Linear Globular DendrimerG22- کونژگهکردن اسید آمینه آسپاراژین به دندریمر G2 سنتز شده3-لود کردنگادولینیوم بر روی نانو ملکول سنتز شده مرحله‌ی قبلجهت تأکید سنتز صحیح دندریمر و دندریمر- آسپاراژین از طیف‌سنجی UV،FT-IR، H-NMR،LC-MASS هستفاده شد که نتایج تأکید بر سنتز اون می‌باشد.برای اندازه‌گیری سایز ملکولی zeta sizerاستفاده شد.همچنین برایتزریق به مدل حیوانی ابتدا در in vitro غلظت‌های مختلف از داروتهیه و تأثیر اون بر رویT1و T2بررسی شد، سپس غلظت مناسب به مدل حیوانی با سرطان سینه تزریق و تصویر MRI قبل و سپس تزریق مقایسه شد.


بررسی ارتباط میان علائم بیماران و Stage کارسینوم معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین تهران طی سالهای 90-89
نتایج نشان می‌دهد که نانو کنتراست مدیا Gd3+-Anionic linear globular dendrimer G2-Asparagineسبب افزایشT1،کاهش T2 و افزایش کنتراست تصویرMRI و هدفمندی گردیده هست.


مقایسه اثربخشی درصدهای متفاوت اکسیژن تجویزی در اعمال جراحی از نظر عوارض مرتبط با زخم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگا


بررسی نتایج عمل تخلیه چشم Evisceration و کارگذاری implant در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مرکزی شهر در سالهای 1388و 1389


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews

بررسی اثر ضدسرطانی شیر مادر روی رده سلولی NB4 در APL
بررسی ارتباط قد و وزن نوزادان با قد و وزن مادران قبل از حاملگی در بیمارستان جواهری در طی سالهای 90-89
بررسی میزان فراوانی موارد مثبت در کشت شیره صفرا در بیماران تحت عمل کوله سیستوکتومی در بیمارستان های آموزشی شهر تهران (شهدا، امیرالمومنین، ب
بررسی اثر آب انار در سفتی عضلانی پارکینسون ناشی از MPTP در موش سوری نر در آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پز
بررسی اپیدمیولوژیک عوارض چشمی مولتیپل اسکلروزیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) طی سالهای 89 و 90
بررسی توزیع گیرنده GABAa?1 در مغز جنین جوجه هایی که در معرض الکل حاد قرار گرفتند
بررسی نتایج Nasal Tip Augmentation با استفاده از غضروف اتوژن در مراجعین به مراکز جراحی تخصصی شهر تهران و بیمارستان بوعلی طی سال های 88-89
بررسی فعالیت ضدسرطانی اولئانولیک اسید ترپنوئیدی جدا شده از پوست سیب با استفاده از سلولهای سرطانی لنفوم B خون انسان
بررسی منحنی های مختلف پتانسیل برانگیخته از بینایی (VEP) در موارد پاتولوژیک در پلی کلینیک قدس طی سال های 1391-1390
بررسی نتایج همزمان آندوسکوپی سینوس و رینوپلاستی
بررسی تاثیرات مثبت جراحی پلاستیک در برطرف کردن مشکلات روحی-روانی بیماران با آنومالی های پستانی
How do I write an external dialect for SQLAlchemy?
How can I add new objects to FormAlchemy's Grid
Example using BLOB in SQLAlchemy
Using sqlalchemy.sql with a Declarative ORM
How to specify an association relation using declarative base
sqlalchemy lookup tables
Why would I get an intermittent UnboundExecutionError from SQLAlchemy on second WSGI request?
how to save data in a many to many relationship using turbogears and sqlalchemy
How should I port a Plone product from collective.lead to z3c.saconfig?
How to use binary data in SQLAlchemy?
*