بررسی پروفایل بیانی microRNAدر نمونه هاب سرم و ادرار مصدومین شیمایی خردل x

بررسی پروفایل بیانی microRNAدر نمونه هاب سرم و ادرار مصدومین شیمایی خردلبررسی اثر تراکم کاشت و هرس بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه‌ای
بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی
عوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی پروفایل بیانی microRNAدر نمونه هاب سرم و ادرار مصدومین شیمایی خردل


گاز خردل (سولفور موستارد) از گروه سلاحهای شیمیایی تاول زا است. علیرغم دانش کافی در مورد آثار پاتولوژیک ناشی از مواجهه با گاز خردل، مکانیسم دقیق مولکولی عملکرد این گاز هنوز به درستی مشخص نیست. microRNAها مولکولهای RNAی غیر کدکننده ای هستند که بسیاری از مسیرهای مهم سلولی را تنظیم می نمایند. در این مطالعه، پروفایل بیانی 739 microRNA، در نمونه ی سرم 43 مصدوم شیمیایی و 27 نمونه کنترل تعیین شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار Genesis، 61 microRNA را که تغییرات بیانی معنی داری در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل داشتند را مشخص کرد(P-value<0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که پروفایل بیانی microRNA در مصدومین شیمیایی، نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان می دهد و برخی از microRNAهای به دست آمده، قادر به تفکیک گروههای مختلف بیماران می باشد. مطالعات بیوانفورماتیکی بر روی پروفایل بیانی به دست آمده در بیماران به همراه بررسی عملکرد مسیرهای پیری، senescence و توقف چرخه سلولی را به عنوان مسیرهای اصلی تغییریافته در این بیماری مشخص کرد.
نمایه ها:
میکروآر ان آ |
مصدومین شیمیایی خردل |
mir-143a |
mir-148a | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز
مقایسه طول زائده استیلوئید و الگوهای کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید در تصاویر CBCT بیماران مبتلا به سندرم ایگل با افراد بدون علامت

جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید
ریسک فاکتور های مرگ بعد از عمل ‏‎Coronary Artery Bypass Graft‎‏ بیمارستان امام (78-1375)
مروری بر میلوفیبروز با متا پلازی میلویید
اندازه گیری سیالو پروتئین عاج دندان سالم و پوسیده انسانی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*