سیستم اندازه گیری و کنترل دمای داخل سوکت پروتز زیر زانو: طراحی، ساخت و ارزیابی x

سیستم اندازه گیری و کنترل دمای داخل سوکت پروتز زیر زانو: طراحی، ساخت و ارزیابیتولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی
بررسی تاثیر سرپوش افقی ساده و مخروطی بر استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم
بررسی ویروس زردی چغندرقند (BYV) و تعیین پراکنش آن در استان خراسان رضوی

نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

سیستم اندازه گیری و کنترل دمای داخل سوکت پروتز زیر زانو: طراحی، ساخت و ارزیابی


در اغلب افراد دارای قطع عضو مکانیسمهای انتقال گرما، تابش، تبخیر، و هدایت گرمایی به سبب وجود سوکت پروتز، کم شدن سطح بدن و نیز مشکلات عروقی دچار اختلال می باشند. همچنین افراد دارای قطع عضو در طی فعالیتهای روزانه خود با تنشهای گرمایی مواجه هستند و متاسفانه پروتزها فاقد طراحی مناسب برای انطباق با این گونه تنشها می باشند. افزایش دما در داخل سوکت منجر به افزایش نیروی اصطکاک بین لاینر و پوست می شود و با تغییر در نحوه توزیع فشارها در سطح تماس سوکت با پوست باعث تسریع آسیب بافت توسط فشارهای اعمالی سطحی می شود و سلامت پوست را به خطر انداخته و ضمن ایجاد ناراحتی، تعریق پوستی، بوی نامطبوع، باعث کاهش تعلیق پروتز شده و میزان استفاده از پروتز را کاهش می دهد. هدف این رساله طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد یک سیستم اندازه گیری و کنترل دمای داخل سوکت پروتز زیر زانو می باشد.
نمایه ها:
قطع عضو زیر زانو |
سوکت پروتز |
دمای پوستی |
تعریق | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*