بررسی شیوع و عوامل خطر افزایش آنزیمهای کبدی در بیماران دیابتی شهرستان شاهرود در سال 93-92 x

بررسی شیوع و عوامل خطر افزایش آنزیمهای کبدی در بیماران دیابتی شهرستان شاهرود در سال 93-92همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی
بررسی تاثیر سرپوش افقی ساده و مخروطی بر استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم

به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی شیوع و عوامل خطر افزایش آنزیمهای کبدی در بیماران دیابتی شهرستان شاهرود در سال 93-92


مقدمه: دیابت از جمله بیماری های مزمن رایج است که یکی از مشکلات همراه آن درگیری کبدی می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی شیوع و عوامل خطر افزایش آنزیمهای کبدی در بیماران دیابتی شهرستان شاهرود در سالهای 92 و 93 پرداختیم. روش مطالعه: این مطالعه مشاهده ای به صورت یک بررسی توصیفی – تحلیلی مقطعی بر روی 152 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان شاهرود در سال 1392 انجام گردید و شیوع بالا بودن آنزیمهای کبدی شامل AST، ALT و آلکالن فسفاتاز در آنها بررسی گردید و عوامل مرتبط با آن بررسی شدند. یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که در مجموع سطح آنزیم های کبدی در 4/20 درصد از بیماران بالا بود که سطح ALT در 2/13 درصد، AST در 6/8 درصد و آلکالن فسفاتاز در 6/8 درصد از بیماران بالا بودند. سابقه خانوادگی منفی، استفاده از درمان خوراکی کاهش قند، هیپرکلسترولمی، کبد چرب، شاخص توده بدنی پایین، هیپرتانسیون و سطح بالاتر GFR از عوامل موثر در بالا بودن آنزیمهای کبدی بودند (P < 0.05). نتیجه گیری: در انتها بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که آنزیمهای کبدی در یک نفر از هر 5 نفر بیمار دیابتی بالا می باشند و عوامل متعددی بر روی بالا بودن آنها موثر هستند. کلیدواژه ها: دیابت، آنزیمهای کبدی، شیوع
نمایه ها:
دیابت |
آنزیمهای کبدی |
شیوع | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثرات تزریق اریترومایسین، اسپیرامایسین‏ و تولاترومایسین بر روی تخلیه شیردان گوساله‌های شیرخوار با استفاده از جذب استامینوفن
اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی

بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید
ریسک فاکتور های مرگ بعد از عمل ‏‎Coronary Artery Bypass Graft‎‏ بیمارستان امام (78-1375)

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*