تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4 تا 12 ساله شهر تهران x

تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4 تا 12 ساله شهر تهرانتعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی

اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4 تا 12 ساله شهر تهران


هدف: هدف مطالعه بررسی تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4 تا 12 ساله شهر تهران میباشد. رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودک بر روند درمان کودک فلج مغزی تاثیر می‌گذارد. روش بررسی: این پژوهش یک مداخله نیمه تجربی از نوع قبل و بعد میباشد که در آن تعداد 25 کودک مبتلا به فلج مغزی از میان نمونه های در دسترس انتخاب شدند. مراقبین کودک، اولویتهای آموزش هندلینگ برای خودشان را انتخاب کردند. در مرحله پیش آزمون اول مداخلات معمول کاردرمانی برای مدت 4 هفته برای آنان انجام شد. پس از آن، مراقبین برای 6 هفته آموزشهای هندلینگ را داخل منزل و بر اساس رویکرد خانواده محور دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها شامل سامانه طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS-E & R) و پرسشنامه عملکرد کاری کانادایی ) (COPM بود. داده ها در سه مرحله پیش آزمون اول ، قبل از مداخله و پس از مداخله جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس مکرر، فریدمن، ویلکاکسون و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
نمایه ها:
فلج مغزی |
والدین |
آموزش هندلینگ |
رویکرد خانواده محور | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان

جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*