ارزیابی میزان توزیع ژن های eae و ehxA درجدایه‌های E.coli در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری در شهر خرم آباد به روش Multiplex PCR x

ارزیابی میزان توزیع ژن های eae و ehxA درجدایه‌های E.coli در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری در شهر خرم آباد به روش Multiplex PCRعوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید

فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی میزان توزیع ژن های eae و ehxA درجدایه‌های E.coli در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری در شهر خرم آباد به روش Multiplex PCR


اشریشیا کلای جزئی از فلور طبیعی روده می‌باشد. کسب ژن‌های ویرولانس متحرک به شکل باکتریوفاژهای ادغام شونده در کروموزوم، پلاسمید? انواع متفاوتی از سویه های بیماری‌زای انسانی را ایجاد کرده است. تقریباً 50 درصد از زنان در طول زندگی خود یک‌بار ابتلا به UTI را تجربه می‌کنند و حدود 25 درصد از آن‌ها 6 ماه بعد از زایمان آن را تجربه می‌کنند. اینتیمین‌ها حداقل به صورت ? زیر گروه مشخص وجود دارند که به صورت ?، ?، ?، ? نام گذاری می‌شوند. همچنین حضور پلاسمید kb?? که چندین ژن شاخص حدت از جمله ehxA که در انتروهمولایزین‌ها کد کننده همولایزین و انتروهمولایزین است، مشاهده شده است. روش کار: در این مطالعه، از ??? جدایه اشرشیاکلای از بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری که از آزمایشگاه های سطح شهر خرم آباد به دست آمده است، استفاده شد. ابتدا DNA تمام جدایه ها با روش جوشاندن (Boiling )استخراج شد. پس از انجام PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن‌های ehxA و eae-? برای ردیابی حضور این‌ ژن‌ها، ژل آگارز ?/? درصد جهت الکتروفورز محصول PCR تهیه شد. نتایج: از تعداد ??? جدایه عفونت ادراری جمع آوری شده از آزمایشگاه‌های سطح شهر خرم آباد جمع‌آوری شد و مورد آزمایش قرار گرفت، تنها تعداد دو جدایه از نظر ژن ehxA مثبت بودند و ژن eae-? در ?? نمونه از آنها مورد ردیابی قرار گرفت.
نمایه ها: اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*