بررسی اثر ژل دهانی گلوتامین بر زخم دهانی ناشی از شیمی درمانی x

بررسی اثر ژل دهانی گلوتامین بر زخم دهانی ناشی از شیمی درمانیتعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی

به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اثر ژل دهانی گلوتامین بر زخم دهانی ناشی از شیمی درمانی


: موکوزیت دهانی از جمله عوارض شایع شیمی درمانی در افراد مبتلا به سرطان است که در نتیجه آسیب به سلول های پوششی ناحیه دهان به صورت التهاب و زخم های دردناک ایجاد شده و تاثیر بسزایی در کیفیت زندگی این افراد دارد.مصرف سیستمیک گلوتامین به عنوان یک اسیدآمینه موثر بر موکوزیت،به دلیل حلالیت کم و جذب پایین آن،اثربخشی متوسطی خواهد داشت.پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی موضعی ژل دهانی گلوتامین بر پیشگیری از موکوزیت دهانی انجام گرفته است.پژوهش کارآزمایی بالینی مذکور جهت بررسی میزان اثربخشی موضعی ژل دهانی گلوتامین بر موکوزیت،بر روی 50بیمار تحت شیمی درمانی که به شکل تصادفی انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند،انجام شد.در هر دو گروه درمان قبلی که توسط پزشک تجویز شده بود ادامه داشت و تنها گروه مداخله ژل دهانی رادو بار در روزو به صورت موضعی استفاده میکردند.وضعیت بیماران قبل از شروع درمان و پس از آن در پایان هر دوره و به مدت 3دوره مورد ارزیابی و مشاهده قرار گرفتند ونتایج در پرسشنامه های PROMSوOMASثبت می گردید.
نمایه ها:
موکوزیت |
گلوتامین |
شیمی درمانی |
ژل دهانی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز

بررسی وزن و قد نوزادان در بدو تولد و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*