بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش اطفال بیمارستان نجمیه در سال 93-92 x

بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش اطفال بیمارستان نجمیه در سال 93-92بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی
عوامل موثر بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین

فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش اطفال بیمارستان نجمیه در سال 93-92


از آنجایی که عفونت های خونی عامل مهمی در مرگ و میر اطفال در سراسردنیا می باشد و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های نامناسب منجر به بروز مقاومت های شدید میکروبی شده است، پیشگیری از این عفونت ها و درمان آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا در این طرح به بررسی عوامل میکروبی پدیدآورنده ی این عفونت ها و راه های مقابله با آن و نیز بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی پرداخته شد. در این مطالعه نمونه های خونی اخذ شده از بیماران بستری در بخش اطفال، کشت داده شده و به بررسی انواع سوش های میکروبی و مقاومت آن ها نسبت به انواع آنتی بیوتیک ها پرداخته شد.با توجه به این که استاف اپیدرمیدیس جزئی از فلور نرمال پوست می باشد، وجود آن در خون اطفال می تواند باعث بروز عفونت های خونی می شود. لذا توصیه به رعایت اصول بهداشتی توسط پرسنل به خصوص حین خون گیری بسیار ضروری به نظر می رسد. هم چنین به نظر می رسد که جهت کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی، دقت در تجویز داروهای ضدمیکروبی و نیز استفاده ی چرخشی از آنتی بیوتیک ها می تواند کمک کننده باشد.
نمایه ها:
مقاومت آنتی بیوتیکی |
کشت خون |
بخش اطفال | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT

جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین
بررسی قابلیت اعتماد و انجام آزمایش PD Fixation Preference 10 در تشخیص آمبلیوپی
تعیین فراوانی علل سیروز کبدی در بیماران بستری در بخش گوارش بیمارستان دکتر شریعتی
جراحی زیبایی عملی ضروری یا غیر ضروریست
پیشنهاداتی برای طبقه بندی اختلالات رشد در کودکان
بررسی ارزش تشخیصی Frozen Section و Intraoperative Cytology در تشخیص ضایعات تیروئید

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*