بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان نجمیه در سال 93-92 x

بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان نجمیه در سال 93-92تعیین رویشگاه بالقوه گونه ریواس (Rheum ribes L) با استفاده از روش های مکسنت و گارپ در استان اصفهان
همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب (Lampyris turkestanicus) به گیاه توتون (Nicotiana tabacum)
تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن و فراسودمند با استفاده از کنجاله‌ بادام شیرین
آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و الگوهای مکانی سیمای سرزمین در ذخیرگاه زیستکره ارسباران در جهت ارائه برنامه‌های مدیریت مشارکتی
اثر یادگیری در شکارگری درون رسته‌ای دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید
اثر جاسمونیک اسید و پاکلوبوترازول بر رشد دانهال‌های بادام تحت شرایط تنش خشکی

حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی
بررسی ساختار ایده‌آل‌ها، رادیکالها و مشتق های حلقه‌های یکدار و حلقه‌های با عضو همانی چپ و حلقه‌های بالامثلثی متناظر با آنها
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی شیوع سوشهای میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان نجمیه در سال 93-92


از آنجایی که عفونت های خونی عامل مهمی در مرگ و میر نوزادان در سراسردنیا می باشد و مصرف بی رویه ی آنتی بیوتیک های نامناسب منجر به بروز مقاومت های شدید میکروبی شده است، پیشگیری از این عفونت ها و درمان آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا در این طرح به بررسی عوامل میکروبی پدیدآورنده ی این عفونت ها و راه های مقابله با آن و نیز بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی پرداخته شد. در این مطالعه نمونه های خونی اخذ شده از نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه، کشت داده شده و به بررسی انواع سوش های میکروبی و مقاومت آن ها نسبت به انواع آنتی بیوتیک ها پرداخته شد.با توجه به بررسی های صورت گرفته ونکومایسین و آمیکاسین به عنوان حساس ترین آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی توصیه می شوند و می بایست از تجویز آنتی بیوتیک های مقاوم کاسته شود. به علاوه تناوب در مصرف آنتی بیوتیک ها می تواند به کاهش در مقاومت های ایجاد شده و نیز کاهش روند بروز مقاومت های جدید کمک نماید. هم چنین با توجه به منشأ پوستی سوش های میکروبی می توان با کنترل بهتر شرایط استریلیزاسیون از انتشار آن ها به داخل خون و نیز به داخل نمونه های خونی و مثبت شدن کاذب نتایج کشت خون ممانعت کرد.
نمایه ها:
مقاومت آنتی بیوتیکی |
کشت خون |
بخش مراقبتهای ویژه نوزادان | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375

درمان های نامتعارف استئوآرتریت
بررسی وزن و قد نوزادان در بدو تولد و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*