بررسی بیان ژن های انزیم گلوتاتیون s ترانسفراز در سلولهای کبدی تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق شده از خون قاعدگی x

بررسی بیان ژن های انزیم گلوتاتیون s ترانسفراز در سلولهای کبدی تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق شده از خون قاعدگیبررسی مولکولی مقاومت غیر میزبانی گندم رقم دریا در برابر بیماری سفیدک سطحی جو Blumeria graminis f. sp. hordei
بررسی مقاومت به سرما در گونه‌های اکالیپتوس
ارزیابی مناطق مستعد اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)
بررسی اثر تراکم کاشت و هرس بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه‌ای
بهینه کردن فرآیند خشک کردن ذرت در خشک‌کن استوانه‌ای دوار غیرمداوم
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی

معادلات انتگرو-دیفرانسیل جزئی برای ارزش اختیار معاملات تحت مدل‌های نمایی لوی
خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی بیان ژن های انزیم گلوتاتیون s ترانسفراز در سلولهای کبدی تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق شده از خون قاعدگی


بررسی قدرت تکثیر و پتانسیل تمایزی این سلولها به سلولهای شبه کبدی است و همچنین کارایی و فعالیت اکسیدازی سلولهای تمایز یافته با استفاده از بیان ژنهایی از خانواده گلوتاتیون S ترانسفراز و سیتوکروم P450 که در متابولیسم گزنوبیوتیکها دخیل اند، است. نمونه های خون قاعدگی (5-2 میلی لیتر) از 5 زن سالم با محدوده‌ی سنی 35-25 سال جمع آوری شد . کشت و جداسازی سلول‌های بنیادین خون قاعدگی از نمونه‌های جمع آوری شده بوسیله‌ی روش فایکول انجام شد. پس ازجداسازی و کشت سلول‌ها، پتانسیل تمایزی آن‌ها به سمت سلول‌های شبه کبدی با استفاده از فاکتورهای رشد هپاتوسیتی (HGF)، انکوستاتین (OSM) M و سیتوکراتین های دیگر با استفاده از یک پروتکل تمایزی به مدت زمان 30 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه برای بررسی عملگر بودن سلول‌های تمایز یافته از نظر فعالیت سم‌زدایی، مارکرهایی از خانواده گلوتاتیون S ترانسفراز(GST) ها از جمله GSTA1، GSTA2 و GSTP1 و خانواده سیتوکروم P450 از جمله CYP3A4 و CYP7A1 انتخاب شدند و توسط تکنیک Real-time PCR بیان ژنها در سطح mRNA سنجیده شد. این مطالعه بیانگر قدرت تمایزی سلول‌های بنیادین مشتق شده از خون قاعدگی انسان به سمت سلول های کبدی می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمد، یک پروتکل تمایزی بدون سرم جهت ایجاد سلولهای هپاتوسیتی مشتق از MenSCs ارائه می گردد.
نمایه ها:
سلولهای بنیادین |
خون قاعدگی |
کبد |
تمایز |
سم زدایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372

بررسی وزن و قد نوزادان در بدو تولد و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
درباره هیپوگلیسمی
بیهوشی در تراتوم ساکروکوکسیژیال گزارش یک مورد
ارزیابی عملکرد روش بازسازی فیلتر بک پروجکشن در تصویربرداری اسپکت از فانتوم مغز
مقایسه دو روش انگل شناسی (فرمالین - اتروکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
جدال حیات :بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*