بررسی نوساقه‌زایی درون شیشه‌ای زیتون در ارقام کرونایکی، زرد و ماری x

بررسی نوساقه‌زایی درون شیشه‌ای زیتون در ارقام کرونایکی، زرد و ماریخاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn

مطالعه محاسباتی خصوصیات ساختاری مشتقاتی از کپسیتابین عامل‌دار شده با گرافن
مسیریابی مشارکتی بر مبنای اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (مطالعه موردی شهر تهران)
جداسازی کاملا اتوماتیک ناحیه سینه از تصاویر ترموگرافی بمنظور کمک به تشخیص اتوماتیک سرطان سینه
سنتز به روش شیمیایی و بـررسی خـواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانـوبلـورهـای مـولتی‌فروییک BiFeO3
اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت
مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی نوساقه‌زایی درون شیشه‌ای زیتون در ارقام کرونایکی، زرد و ماری


زیتون (Olea eurpaea L.)، یکی از محصولات راهبردی کشاورزی در حوزه‌ی مدیترانه محسوب می‌شود. این گیاه قابلیت کشت در بیشتر مناطق کشور را داراست. ریزازدیادی زیتون در مقایسه با روش‌های مرسوم، امکان تولید گیاهچه از پایه‌های مادری با صفات مناسب و در حجم انبوه را طی مدت زمان کوتاهی فراهم می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی امکان افزایش نوساقه‌زایی در رقم-های زرد و ماری و همچنین جنین‌زایی از برگ رقم‌های کرونایکی و ماری در شرایط درون شیشه‌ای بود. در این تحقیق، تاثیر روش ضدعفونی (اتانول 70 درصد (v/v)، هیپوکلریت سدیم 20 درصد (v/v) با 5 درصد کلر فعال و کلرید جیوه)، اثر رقم (رقم‌های زرد و ماری)، محیط کشت (OM، WPM و DKW تغییریافته)، غلظت‌های مختلف گلوتامین (صفر و 2190 میلی‌گرم بر لیتر)، منبع هیدرات کربن (g/L 36 مانیتول و g/L 30 ساکارز)، کیفیت نور (فلورسنت، قرمز و آبی)، دایک‌گولاک سدیم (صفر، 2/5، 5، 7/5 و 10 میلی‌گرم بر لیتر)، تعیین زمان بهینه استفاده از دایک‌گولاک سدیم در محیط کشت ( یک تا 5 هفته) و در نهایت روش فاز دو لایه بر نوساقه‌زایی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تاثیر نوع محیط‌ کشت و غلظت‌ گلوتامین بر جنین‌زایی، ایجاد و توسع? کالوس در رقم‌های کرونایکی و ماری، بررسی شد. نتایج بیانگر کمترین میزان آلودگی در هنگام استفاده از کلرید جیوه بود. محیط کشت OM فاقد گلوتامین در رقم زرد و WPM در رقم ماری، به همراه مانیتول بیشترین راندمان تکثیر، کاربرد نور قرمز در رقم ماری، غلظت mg/L 5 دایک‌گولاک سدیم و نور فلورسنت و در طی 3 هفته در رقم زرد، بیشترین میزان نوساقه‌زایی را به همراه داشت. در بخش جنین‌زایی از کالوس، در هر دو رقم کرونایکی و ماری بیشترین میزان کالوس‌زایی در محیط کشت ½MS مشاهده شد و استفاده از گلوتامین تاثیری بر تشکیل ساختارهای جنینی نداشت.
نمایه ها:
ریزتکثیری |
تکثیر گیاه |
زیتون‌ها |
نوساقه‌ها |
اندام‌های رویشی گیاه |
باززایی مستقیم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئین‌ NT-4/5 در عضله خم کننده بلند شست(FHL) و نعلی موش‌های نر ویستار.
مطالعه صحت میکروRNA مصنوعی طراحی شده برای Knockdown ژن کالومنین انسانی با بهره گیری از ژن گزارشگر لوسیفراز رنیلا
طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV

بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*