بررسی فونستیک حشرات راسته پادمان (Insecta: Collembola) در مناطق مختلف ساری x

بررسی فونستیک حشرات راسته پادمان (Insecta: Collembola) در مناطق مختلف ساریطراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات

سنتز به روش شیمیایی و بـررسی خـواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانـوبلـورهـای مـولتی‌فروییک BiFeO3
اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت
مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی فونستیک حشرات راسته پادمان (Insecta: Collembola) در مناطق مختلف ساری


پادمان یا دم فنری ها فراوان ترین بندپایان کوچک خاکزی هستند. اندازه آنها کوچک و از لحاظ طبقه بندی در گروه دهان درونیان قرار دارند. شش پایان بدون بال و دارای شاخک می باشند. اغلب گونه ها دارای فورکا در بخش عقبی شکم می باشند. در جهان حدود 7000 گونه از پادمان شرح داده شده اند. این حشرات همه جازی هستند و به غیر از چند گزارش که حاکی از این هستند پادمان آفت محصول می باشند در کل به عنوان حشرات سودمند شناخته شده اند. مهمترین نقش آنها در محیط زیست شامل دخالت در فرآیندهای تجزیه، کمک به چرخش عناصر غذایی و تغییر در نحوه رشد گیاهان می باشد. در طی سالهای 1388-1390 به منظور شناسایی راسته پادمان نمونه برداری های متعددی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهر ساری به عمل آمد و با بررسیهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین با استفاده از کلید های معتبر دنیا مجموعا 23 گونه، 20 جنس و هشت خانواده شناسایی گردید. اسامی گونه ها با تفکیک خانواده ها به شرح زیر می باشند : Entomobryidae: Heteromorus major, Heteromurussp, Entomobryamultifasciata,Entomobryaatrocincta ,Entomobryadolifusi, Pseudosinellaoctopunctata, Seriadomestica,Lepidocyrtussp Isotomidae: Isotomaviridis, Isotomiella minor, Cryptopygusponticus, Isotomurus sp1 (aff. Palustris – unifasciata), Isotomurus sp2 (aff. Italicus), FolsomidesparvulusFolsomiacandida, Proisotomaminima Dicyrtomidae:Dicyrtominaornate, Dicyrtomafusca Katiannidae: Sminthurinuselegans, Sminthurinusaureus Sminthuridae: Sminthurusmarginatus Hypogastruridae:Ceratophyselladenticulate, Xenyllawelchi Onychiuridae:Orthonychiurusfolsomi Neanuridae:Neanuramuscurum
نمایه ها:
آفات گیاهی |
حشرات |
خاک |
خاکبرگ |
زیاگانی |
ساری |
فنردمیان |
منطقه شهری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله
تاثیر تحریک تخمک گذاری بااستفاده از هورمونهای HCG وPMSG بر روی جمعیت سلولهای دندریتیک رحمی
بررسی بیان و ارتباط انکوژن C-MYC و miRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان
بررسی میزان شیوع تب ناشی از مصرف سفتریاکسون در بخش اطفال بیمارستان بوعلی
بررسی اثر انتی باکتریال عصاره گیاه eryngium bornmoelleri روی 6 سوش باکتریایی و انالیز اسانس گیاه

بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی
تعیین هموگلوبین و هماتوکریت متوسط و تعیین فرمول توکوسیتر طبیعی در اصفهان
بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372

سایر مطالب

سایر مطالب

*