ارزیابی خطر فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی x

ارزیابی خطر فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزیحل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک
آنالیز روش‌های تفاضلات متناهی در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری مکانی
بررسی جواب‌های تناوبی مسئله N-جسم به کمک روش‌های حساب تغییرات
تجزیه فریم‌ها به مجموعه‌های مستقل خطی
محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز گراف‌های فولرینی
بررسی ساختار ایده‌آل‌ها، رادیکالها و مشتق های حلقه‌های یکدار و حلقه‌های با عضو همانی چپ و حلقه‌های بالامثلثی متناظر با آنها

لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
تحلیل تلرانسی غیرخطی سازه های ورقی فلزی انعطاف پذیر
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی خطر فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی


با وجودی که در سال های اخير توجه مصرف کنندگان به اهميت ارزش غذايی غلات و سبزيجات افزايش يافته است اما اطلاعات محدودی در زمينه تاثير عناصر سنگين موجود در اين محصولات بر احتمال ابتلاء به بيماری های سرطانی و غير سرطانی ناشی از مصرف محصولات کشاورزی وجود دارد. لذا اين پژوهش با هدف بررسی غلظت عناصر سنگين در برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان و علاوه بر اين ميزان فلزات سنگين وارد شده به بدن و ارزيابی خطرپذيری عناصر سنگين برای انسان از طريق مصرف اين محصولات با استفاده از روابط محاسبه خطرپذيری ابتلاء به بيماری های غير سرطانی (THQ) و بيماری های سرطانی صورت گرفت. جهت تعيين ميزان فلزات سنگين موجود در نمونه ها تعداد 103 نمونه گياهي از برنج، گندم، پياز، تره، ريحان، کاهو، هويج، شويد و سيب زمينی از شهرستان هاي مختلف استان اصفهان بصورت تصادفي جمع آوري شد و غلظت فلزات سنگينی مانند آرسنيک، کادميم، نيکل، روی و مس موجود در نمونه ها با دستگاه ICP اندازه گيری شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ميزان آرسنيك موجود در نمونه های برنج، گندم و پياز بيشتر از حد استانداردFAO بودنند همچنين سرب موجود در نمونه هاي تره، ريحان، شويد و كاهو هم بالاتر از استاندارد FAO بودنند و بقيه عناصر موجود در نمونه ها دارای ميانگين غلظت پائين تر از حد استاندارد تعيين شده توسط (WHO) بودنند. ميانگين غلظت کادميم در تمامی نمونه ها کمتر از حد تشخيص دستگاه بود. مقدار شاخص خطرپذيري كل برای ابتلاء به بيماری های غيرسرطانی از طريق مصرف محصولات مورد مطالعه در كودكان به ترتيب براي حالت ميانگين و بيشينه مصرف 1/72 و 1/96 بود و همين پارامتر براي گروه سني افراد بالغ 2/08 و 3/01 بود. در هر دو گروه سني مورد مطالعه، آرسنيك داراي سطح متوسط احتمال خطرپذيري به بيماري هاي سرطاني را دارا مي باشد و سرب در هر دو گروه سني داراي سطح قابل قبول از نظر خطرپذيري به بيماري هاي سرطاني است.
نمایه ها:
ارزیابی احتمال خطر |
اصفهان (استان) |
آرسنیک |
زمین زراعی |
سرطان‌زایی |
سلامت |
فلزات سنگین |
محصول کشاورزی |
آلودگی زیست‌محیطی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر محافظتی کاپتوپریل و ادراون در جلوگیری از سمیت عصبی و کلیوی ناشی از مسمومیت دیازینون در موش صحرایی
طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئین‌ NT-4/5 در عضله خم کننده بلند شست(FHL) و نعلی موش‌های نر ویستار.
مطالعه صحت میکروRNA مصنوعی طراحی شده برای Knockdown ژن کالومنین انسانی با بهره گیری از ژن گزارشگر لوسیفراز رنیلا
طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا

بررسی اثرات تزریق اریترومایسین، اسپیرامایسین‏ و تولاترومایسین بر روی تخلیه شیردان گوساله‌های شیرخوار با استفاده از جذب استامینوفن
اثر تئوفیلین بر برخی از فرآیندهای متابولیکی و کروماتین سلولی
معاینه روش توراکتومی با حفظ عضلات ( لاستیموس و سراتوس ) با روش استاندارد قطع عضلات
بررسی اثر سکنی‌لازول و متروئیدازول در درمان ژیاردیوز کودکان
بیماری‌های قارچی پوستی گوسفند در ایران
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*