آنالیز مولکولی گیاهچه‌های حاصل از انتقال ژن به جنین‌های رویشی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) از طریق بمباران ذره‌ای x

آنالیز مولکولی گیاهچه‌های حاصل از انتقال ژن به جنین‌های رویشی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) از طریق بمباران ذره‌اینیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی
مترهای فینسلری متقارن کروی در Rn
به کار بردن کوتاهترین مسیر برای فیلتر کردن تصاویر رنگی
حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل به کمک توابع پایه‌ای سینک

جداسازی کاملا اتوماتیک ناحیه سینه از تصاویر ترموگرافی بمنظور کمک به تشخیص اتوماتیک سرطان سینه
سنتز به روش شیمیایی و بـررسی خـواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانـوبلـورهـای مـولتی‌فروییک BiFeO3
اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت
مقایسه‌ی تأثیر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان اورکسین زنان چاق غیرورزشکار شهر اصفهان
لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
حمایت از ما | مشهدهاست
`

آنالیز مولکولی گیاهچه‌های حاصل از انتقال ژن به جنین‌های رویشی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) از طریق بمباران ذره‌ای


نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) درختی دوپایه، دیپلویید (36=x2=n2( و تک‌لپه‌ بوده که به‌منظور افزایش بهره‌برداری غذایی، اقتصادی و صنعتی و نیز مقابله با تنش‌های زیستی و غیرزیستی در تولید خرما، در بیوتکنولوژی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، گیاهچه‌های خرمای تراریخت‌شده با سازه‌ ژنی pBI221 (شامل پیش‌برنده CaMV 35S، ژن گزارشگر GUS و پایان‌دهنده NOS)، برای تأیید تلفیق و نسخه‌برداری تراژن و تعیین تعداد جایگاه‌های ژنی، با PCR، RT-PCR و دورگه‌سازی ساترن ارزیابی شدند. با مقایسه نتایج حاصل از چندین روش استخراج DNA ژنومی از بافت برگ، روش تغییریافته سمبروک، نسبت به سایر روش‌ها نتیجه مناسب‌تری را دربرداشت. درعین‌حال، استخراج RNA نیز به کمک سه روش رایج مورد مقایسه قرار گرفت. کیفیت و کمیت DNA و RNA از طریق تعیین میزان جذب در روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز روی ژل آگارز سنجیده شد. از تفکیک محصولات تکثیریافته با آغازگرهای همگانی S18 و اکتین و آغازگرهای اختصاصی ژن gus و توالی‌های 35S و Nos بر روی ژل، قطعات مورد انتظار مشاهده گردیدند. بیان ژن انتقال‌یافته از طریق آزمون RT-PCR و به‌ کمک آغازگرهای اختصاصی تراژن gusو نیز آغازگرهای ژن کنترل اکتیناثبات ‌شد. پس از انجام آنالیز دورگه‌سازی به روش ساترن و مقایسه نتایج با داده‌های حاصل از RT-PCR، نمونه واجد یک نسخه از تراژن در قیاس با لاین دونسخه‌ای، مطلوب‌تر و بیان بهتری را نشان داد. ظهور لکه‌های آبی در آزمون هیستوشیمیایی GUS، عملکرد و بیان ژن uidA را تایید نمود. بررسی‌ها، بیانگر مناسب و موثر بودن روش بمباران ذره‌ای جهت انتقال ژن به گونه نخل خرما بوده و ارزیابی‌های انجام‌شده می‌توانند توسط محققین بعدی در آنالیز گیاهان تراریخت خرما استفاده گردند.
نمایه ها:
تجزیه و تحلیل مولکولی |
انتقال ژن |
فنیکس داکتیلی‌فرا |
خرماها |
رویان‌های پیکری |
فراوری |
کشت بافت |
گیاهچه‌ها |
بیولیستیک (ژنتیک) | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی یک حسگرزیستی نوری برپایه آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز- نانوذرات مگنت- سیلیس جهت شناسایی پاراکسان
بررسی شیوع سرمی بیماری تب کیو در گوسفندان و بزهای خرم آباد به روش الیزا
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV
تعیین الگوی اتوآنتی بادی ها (ایمونکولوس ) در روند سالمندی و تشخیص آنتی ژن های کلیوی واکنشگر با اتوآنتی بادی های طبیعی در بیماران کلیوی
بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله

بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*