مطالعه برخی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum) ایران براساس صفات مورفولوژیکی و مولکولی x

مطالعه برخی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum) ایران براساس صفات مورفولوژیکی و مولکولیمعادلات انتگرو-دیفرانسیل جزئی برای ارزش اختیار معاملات تحت مدل‌های نمایی لوی
خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فشردگی ضعیف و خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت‌های آفین
نیمگروه‌های معکوس و*C- جبرهای ترکیبی
اندازه گنگی و اندازه متعالی ln2
طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه‌سازی شده برای سیستمهای چند ورودی چند خروجی

لایه‌نشانی نانوذرات ال-سیستئین و پلی‌دوپامین بر روی مس و مطالعه توانایی بازدارندگی خوردگی آنها و برخی از ترکیبات آلی نیتروژن‌دار جدید بر
طراحی کریدورهای مهاجرتی با استفاده از تئوری مدارالکتریکی وآنالیزحداقل هزینه بین پناهگاه‌های حیات‌وحش موته و قمیشلو
بررسی تأثیر تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم شهر اهواز
روابط بین پرمننت و دترمینان
طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
تحلیل تلرانسی غیرخطی سازه های ورقی فلزی انعطاف پذیر
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مطالعه برخی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum) ایران براساس صفات مورفولوژیکی و مولکولی


زیره سبز گیاهی است بومی مدیترانه، جزء تیره چتریان که در زمان باستان توسط مردم کشورهای مصر و هند کشت گردیده است. تنوع مبنای همه گزینش‌ها در اصلاح نباتات است. انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع می‌باشد و با بالا رفتن تنوع ژنتیکی در یک جامعه حدود انتخاب وسیع‌تر می‌شود. در مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی برخی توده‌های جمع آوری شده زیره سبز از نظر صفات مختلف زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. قسمت مزرعه‌ای این آزمایش در زمینی واقع در 10کیلومتری غرب کرمانشاه و قسمت آزمایشگاهی آن در آزمایشگاه بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها اختلافات بین اکوتیپ‌ها را آشکار کرد به طوری که از لحاظ تمامی صفات در میان توده‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. تجزیه همبستگی بین صفات مختلف نشان داد که ارتفاع گیاه با صفات تعداد چتر در گیاه (0/545)، تعداد چترک در چتر (0/344) و وزن هزار دانه (0/555) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه خوشه‌ای بر اساس صفات زراعی نیز توده‌های مورد بررسی را در 3 گروه مجزا قرار داد. در بخش مولکولی آزمایش از 22 نشانگر ISSR (18 آغازگر به‌صورت انفرادی و 4 جفت آغازگر نیز به صورت ترکیبی) و 13 نشانگر RAPD جهت بررسی میزان چندشکلی در سطح ژنوم استفاده شد. در مجموع در مورد نشانگر ISSR درصد چندشکلی کل برابر با 67/32% و این مقدار برای نشانگر RAPD برابر با 55/26% بود. تجزیه خوشه‌ای بر اساس نشانگر‌های RAPD و ISSRبه ترتیب توده‌ها را در 7 و 6 گروه مجزا قرار داد. شبیه‌ترین توده‌ها بر اساس ضریب تشابه جاکارد در مورد نشانگرهای RAPD و ISSRبه ترتیب برابر با 0/946 (بین توده‌های مشهد و گرگان) و 0/921 (بین توده‌های بوشهر و گناباد) بود. آزمون همبستگی مانتل بین ماتریس‌های تشابه نشانگرهای مولکولی و همچنین این نشانگرها با صفات زراعی به غیر از نشانگر RAPD با صفات زراعی همبستگی معنی‌داری را نشان داد.
نمایه ها:
زیره سبز |
ریخت‌شناسی گیاهی |
تنوع ژنتیکی |
کومینوم سیمینوم |
ویژگی‌های زراعی |
نشانگرهای مولکولی |
نشانگر تکرار توالی ساده داخلی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاماوعفونت مزمن HBV
تعیین الگوی اتوآنتی بادی ها (ایمونکولوس ) در روند سالمندی و تشخیص آنتی ژن های کلیوی واکنشگر با اتوآنتی بادی های طبیعی در بیماران کلیوی
بررسی بیان ایزوآنزیم های PKG1,PKG2)PKG)در بافت توموری سرطان سینه
بررسی تاثیر کورکومین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله
تاثیر تحریک تخمک گذاری بااستفاده از هورمونهای HCG وPMSG بر روی جمعیت سلولهای دندریتیک رحمی
بررسی بیان و ارتباط انکوژن C-MYC و miRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان

بررسی اثر سینامالدیید و یوژنول بر بیان ژن‌های تلومراز، دیسکرین، پروتئین کیناز B (AKT)، طول تلومر و شاخص‌های تکثئری و تمایزی سلول های بنیادی م
تعیین عادات رفتاری ویژه بیماران مبتلا به ایسکمی قلب در مقایسه با بیماران غیرقلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1372
مطالعه اثرات درمانی تزریق الکل در داخل ندول تیروئید PEIT
بررسی انواع دهیدراتاسیون(از نظر نوع و شدت)و برخی ویژگیهای آن در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان کودکان قدس، تابستان سال 1384
شیوع پری آرتریت‌ها در بیماران مراجعه کننده به مرکز رماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران بین سال‌های 81-1375
بررسی مقایسه‌ای تاثیر داروی استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد براساس میزان تیتراژ آنتی استرپتوکیناز

سایر مطالب

سایر مطالب

سایر مطالب

*