بررسی خصوصیات رجالی کتاب اختیار معرفه الرجال


بررسی خصوصیات رجالی کتاب اختیار معرفه الرجال
هستفاده صحیح از سنت معصومین (ع)، با توجه به شرایط خاصی امکان پذیر هست .


لغات قرآن در تفسیر طبری
و علم رجال، یکی از علوم پايه ی در بهره‌گیری از احادیث بشمار می‌رود.


آئین عبادی سیاسی نماز جمعه و نقش آن در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث
در زمینه این علم، اکنون چهار کتاب از رجالیان گذشته، تحت عنوان اصول اربعه در اختیار می‌باشد.


اهل بیت و تفسیر قرآن (نقد کتاب اصول مذهب شیعه الاثنی عشریه)
کتاب اختیار معرفه الرجال، مهمترین کتاب از این اصول چهارگانه، می‌باشد که توسط ابوعمرومحمدبن عمربن عبدالعزیزکشی تالیف گردید و پس از حذف مواردی از اون توسط شیخ طوسی (ره)، به صورت موجود تقدیم جامعه شیعه گردید.


محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران
مطالعه در باره کتاب رجال کشی، مخصوصا" از اون جهت اهمیت دارد که این کتاب ، قدیمترین کتاب رجالی شیعه هست و برپايه روش علمای متقدم رجالی که سبک سلسله سند و حدیث نگارش یافته هست .


قرآن کریم ومسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا
بررسی و مطالعه دقیق کتابخانه‌ای انجام شده در اسناد محتوای احادیث ، دیدگاهها و نظرات دیگران نشان می‌دهد، 1) این کتاب توسط فردی خبره، متخصص و بصیر در اخبار و رجال تدوین شده هست و بر مبنای محتوای کتاب ، ابوعمرو، از آگاهان متقدم رجالی هست ، 2) این کتاب دارای امتیازات فنی برجسته‌ای در ابعاد : کاربرد دقیق اصطلاحات - معرفی مبسوط و کارشناسانه فرق شیعه، رجال فرق - جایگاه معصومین (ع) در علم رجال و نکات زیاد دیگری می‌باشد، از این نظر کتاب کشی دارای فواید رجالی ارزنده ایست ، 3) اگر چه این کتاب دارای برخی اشکالات فنی می‌باشد ولی بسیاری از ایرادات گرفته شده بر کتاب معرفه الرجال، دارای توضیح فنی و قابل دفاع هست و بخصوص در بخش احادیث ضعیف ، هست که ابوعمرو از روی بصیرت اونها را در کتابش درج کرده هست ، 4) این کتاب دارای مباحث بسیار دقیق رجالی و منحصر به فردی مانند بحث اصحاب اجماع می‌باشد.


سیاست تولید ترکیبی در TOC به روش فوق ابتکاری


بررسی تحلیلی دو تفسیر اطیب البیان مرحوم سید عبدالحسین طیب (ره) و الکاشف مرحوم محمد جواد مغنیه


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews