جایگاه عدالت و مصلحت در حکومت علی


جایگاه عدالت و مصلحت در حکومت علی
می‌توان حکومت‌های جهان را از منظر اهداف و آرمانها به دو گروه پايه ی تقسیم کرد یکی حکومت برای عدالت و دیگری حکومت برای منافع شخصی یا گروهی.


امنیت ملی در فقه اسلامی
علی حکومت را برای عدالت می‌خواست نه برای منافع خود و خویشاوندانش .


بررسی اندیشه امامت در زیدیه
و هدف اصلی ایشان از اجرای عدالت این بود که زمینه رشد و تکامل مادی و معنوی را برای همه انسان‌ها فراهم کند و تا اونجا که می‌تواند غبار محرومیت و هستضعاف فکری و فرهنگی را از چهره امت بزداید.


جایگاه تعقل در روایات اسلامی
از دیدگاه اون حضرت عدالت و پایبندی به اون، تنها یک دستورالعمل حکومتی نیست بلکه جوهره و پايه حکومت را تشکیل می‌دهد و بهاء و قیمت هر حکومت به تحقق عدالت در اون هست.


شناخت و بررسی مکاتب حدیثی شیعه (بغداد و ری) تا پایان قرن پنجم هجری
سوالی که در این تحقیق در پی جواب به اون هستیم این هست که اون حضرت تا چه اندازه برای عدالت ارزش و اهمیت قائل بودند و برای حفظ و بقاء حکومت خویش تاچه اندازه مصلحت اندیشی می‌کردند و در تزاحم بین مصالح مختلف چه نوع مصالحی را بر مصالح دیگر مقدم می نمودندو برای اونها اهمیت بیشتری قائل می‌شدند.


فرهنگ و تبلیغات حکومتی در ایران 1313-1320 خورشیدی
در میان سخنان و سیره رفتاری اون حضرت، آیا می‌توان مصلحتی مهمتر از مصلحت عدالت پیدا کرد؟ روش تحقیق در این پایان‌نامه، روش کتابخانه‌ای هست و تلاش شده در نقل مطالب از منابع تاریخی معتبر و دست اول هستفاده شود.


ابتلاء از دیدگاه قرآن و سنت
مهم‌ترین منبع تحقیق این رساله، کتاب شریف نهج‌البلاغه و شرح ابن‌ابی‌الحدید بوده هست و سعی شده تا در ترجمه عبارات از ترجمه دکتر شهیدی هستفاده گردد.


نکاح موقت در اسلام
مهم‌ترین محدودیت تحقیق علو قدر و منزلت علی و اندک بودن بضاعت علمی و معنوی نویسنده می‌باشد که از ادراک کمالات اون حضرت ناتوان هست.


فعالیت‌های تبلیغاتی علویان و عباسیان در اواخر دوران بنی‌امیه و روی کار آمدن عباسیان88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews